Uroczyste otwarcie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego. „Ma służyć rozwojowi edukacji”

– Kiedy myślę o szkole – myślę też o uczniach, i tym że jeżeli chcą wykazać się czymś więcej niż tylko nauką do sprawdzianów mają ku temu świetne możliwości. Mogą zebrać się w większą grupę i dzięki temu tworzyć naprawdę niesamowite projekty. Mogą jednego dnia budować roboty, innym razem stworzyć aplikację albo silnik rakietowy tak jak zrobiliśmy to w mojej szkole. Natomiast te wszystkie projekty nie byłyby możliwe, gdyby nie powstawały takie miejsca jak to i za to jestem naprawdę bardzo wdzięczny – przekonywał Dariusz Wróblewski, uczeń IV klasy Technikum Mechatronicznego w Warszawie, laureat olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w 2022 r podczas uroczystego otwarcia Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego, czyli centrum badawczo-rozwojowego Centrum Nauki Kopernik.

W piątek w uroczystym otwarciu PPK udział wzięli m.in. Rafał Trzaskowski – prezydent Warszawy, Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy, Adam Struzik – marszałek Województwa Mazowieckiego, Robert Firmhofer – Dyrektor Naczelny Centrum Nauki Kopernik.

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego to nie tylko nowy budynek tuż obok Centrum Nauki Kopernik, ale miejsce prac badawczo-rozwojowych. Tutaj powstawać będą wystawy, eksponaty, scenariusze zajęć eduka­cyjnych, interdyscyplinarne projekty, wydarzenia. – Wykorzystując wiedzę dotyczącą uczenia się, chcemy projektować rozwiązania służące edukacji i komunikacji naukowej nowej generacji – podkreślają organizatorzy.

– W takim miejscu nie wypada mówić o wadach szkolnictwa, dlatego chciałem się podzielić moimi pozytywnymi refleksjami na temat szkoły. Mianowicie kiedy myślę o szkole – myślę o nauczycielach ponieważ ci swoją heroiczną postawą starają się na wzór systemu fińskiego wspierać uczniów  i dbać o ich indywidualny rozwój, ponieważ głęboko wierzą w to, że właśnie indywidualny rozwój przyniesie uczniom najlepsze rezultaty w życiu zawodowym i w pracy w grupie – mówił Dariusz Wróblewski.

– Kiedy myślę o szkole – myślę o miejscu, i pozytywnej atmosferze, w której uczniowie wspólnie z nauczycielami i dyrekcją potrafią tworzyć na tyle przyjazne środowisko, by uczniowie mogli wygrywać olimpiady, startować w konkursach, wyjeżdżać zagranicę w ramach programów europejskich – podkreślił uczeń i cytował amerykańskiego pisarza Napoleona Hilla, który według niego idealnie odzwierciedlił to, co uczniowie mogą robić z takimi miejscami jak PPK mówiąc: „Myśl ludzka nie zna granic poza tymi które sama wyznacza”.

Budowa Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego została sfinansowana m.in. z budżetu m.st. Warszawy oraz z funduszy regionalnych Unii Europejskiej przekazanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł ok. 82 mln zł.

– Otwarcie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego to ważny dzień dla nauki. Uruchamiamy tu dziś wyjątkowe w skali nie tylko naszego kraju, ale też całego świata centrum naukowo-badawcze, w którym z myślą o mieszkańcach Warszawy naukowcy z Polski i całego świata będą realizować swoje projekty od A do Z. Dzięki temu lepiej poznamy i zrozumiemy tajniki ludzkiego umysłu oraz procesy uczenia się, co ma szczególne znaczenie dla rozwoju edukacji. Bardzo się cieszę, że Warszawa wsparła ten projekt i przekazała teren na budowę tego imponującego obiektu oraz blisko 28 mln zł na prace budowlane, wykończeniowe i instalacyjne – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

– Samorząd województwa mazowieckiego wsparł budowę Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego, przekazując na ten cel z funduszy unijnych w ramach RPO WM ponad 16,7 mln zł. Bardzo mnie cieszy, że mogliśmy przyczynić się do powstania tak kreatywnego i inspirującego miejsca, a tym samym mamy swój udział w rozwoju nowoczesnej edukacji i komunikacji naukowej nie tylko na Mazowszu, lecz także w całym kraju. Tym bardziej że to jedyne takie miejsce w Polsce. Zawsze będziemy wspierać ciekawe i wartościowe inicjatywy naukowe, bo edukacja i rozwój najmłodszych mieszkańców Mazowsza jest naszym priorytetem – zaznaczył  Adam Struzik, marszałek Województwa Mazowieckiego.

– Wykorzystując wiedzę dotyczącą uczenia się, chcemy projektować rozwiązania służące edukacji i komunikacji naukowej nowej generacji. Skutecznie łączyć nauczanie w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych z zainteresowaniami, pasjami i potrzebami współczesnych uczniów oraz możliwościami, jakie oferują nam dziś technologie – powiedział Robert Firmhofer, Dyrektor Naczelny Centrum Nauki Kopernik.

Jak przekonuje CN Kopernik Pracownia będzie ośrodkiem badawczo-rozwojowym poświęconym innowacjom w edukacji.

W szczególności badania będą dotyczyć:

>> uczenia się i nauczania zagadnień z obszaru nauk przyrodniczych i ścisłych;

>>komunikacji naukowej dotyczącej wyzwań przyszłości;

>> zastosowania innowacji w praktyce nauczania i uczenia się.

„>> Przyszłe życie<< Tak badani przez nas uczniowie ostatnich klas podstawówek nazwali przedmiot, który ich zdaniem byłby najcenniejszy w programie szkolnym. Choć zapewne nigdy o nich nie słyszeli, młodzi ludzie sami odkryli potrzebę rozwijania kompetencji przyszłości. To nas bardzo cieszy, bo właśnie w tym celu otwieramy Pracownię Przewrotu Kopernikańskiego. Chcemy rozwijać edukację przyszłości i wspierać młodzież w uczeniu się” – podkreśla CN Kopernik.

Nowy budynek ma być przestrzenią współpracy badaczy, edukatorów, naukowców, inżynierów, ekspertów działających na rzecz społecznego zaangażowania nauki. Więcej o Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego można przeczytać tutaj

(JK, GN)

Senat wybrał patronów 2023 roku. To Mikołaj Kopernik, Jan Matejko i Wisława Szymborska

“Przyszłość jest dziś”. Centrum Nauki Kopernik poleca!

POD NASZYM PATRONATEM. „PP na FB – live”, czyli miniwywiady z ekspertami Pokazać – Przekazać 2022. Pierwszy już dziś!