W czwartek Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku święto na całym świecie obchodzone jest pod hasłem: „Zawsze obecni”

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbywały i odbywają się na całym globie pod hasłem „Zawsze obecni”, bo w pandemii, która dotknęła cały świat, nauczyciele byli przy tablicy, wirtualnej czy prawdziwej.

„Byliśmy z naszymi uczennicami i uczniami, nie zawiedliśmy” – podkreśla też na swojej stronie Związek Nauczycielstwa Polskiego, który świętuje razem z ponad 140 oświatowymi związkami zawodowymi zrzeszonymi w Międzynarodówce Edukacyjnej (Education International).

„W ten sposób podkreślamy, że nauczyciele i nauczycielki są zawsze obecni w życiu swoich uczniów i uczennic. Pamiętamy też o pedagogach, których nie ma już z nami z powodu koronawirusa” – czytamy.

Przypomnijmy, że w różnych krajach nauczyciele obchodzą swoje święto w różnych dniach. Od 1994 roku – 5 października pod egidą UNESCO celebrowany jest Światowy Dzień Nauczyciela (World Teachers’ Day), który upamiętnienia podpisanie w 1966 roku Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela, opracowanej przez UNESCO i Międzynarodową Organizację Pracy.

W Polsce Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy  14 października w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

Tego dnia swoje święto mają nie tylko nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy ale także pracownicy administracji i obsługi.  Warto przypomnieć, że 16 maja na świecie obchodzony jest Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w Edukacji (World Education Support Personnel Day).  To specjalne święto pracowników oświaty zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, poradniach i placówkach.

Polski Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do nagradzania wyróżniających się dla niej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. W tym dniu lub w dniach blisko tej daty wręczane są nauczycielom krzyże zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej (najwyższe odznaczenie przyznawane przez ministra edukacji narodowej) i nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Przy okazji Dnia Edukacji Narodowej uroczyście nadawane są też honorowe tytuły profesora oświaty.

Choć nauczyciele świętują i przyjmują życzenia, to nastroje w pokojach nauczycielskich nie są dobre.

„Pokażmy tego dnia nasz sprzeciw wobec planowanym przez MEiN zmianom. Nie zgadzamy się na podniesienie pensum o 4 godziny, wprowadzenie 8 “godzin karcianych” oraz skrócenie urlopu.  Zaprotestujmy 14 października! Nie ma nastroju do świętowania i w związku z tym proponujemy, aby w ramach protestu wszyscy nauczyciele ubrali się w czwartek na czarno” – czytamy na Facebooku ZNP Szczecin.

Przed Urzędem Wojewódzkim w Łodzi odbyła się pikieta ZNP przeciwko polityce oświatowej państwa oraz proponowanym przez ministra Czarnka zmianom w pragmatyce zawodowej nauczycieli.

(JK, GN)

We wtorek Światowy Dzień Nauczyciela. Pamiętajmy o nauczycielach, którzy zmarli w czasie pandemii

W niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Pracowników Wspomagających w Edukacji (ESP). „Jesteście sercem i duszą naszych szkół”