W czwartek uczniowie poznają wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

W czwartek 22 lipca szkoły ponadpodstawowe ogłoszą listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia. Do 30 lipca uczniowie mają czas, by złożyć w szkole, do której się dostali, oryginał świadectwa szkolnego i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Zgodnie z harmonogramem ósmoklasiści mogli złożyć wniosek o przyjęcie do wybranego techniku, liceum, czy szkoły branżowej do 21 czerwca. Do 14 lipca musieli donieść niezbędne dokumenty.  O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty i punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Jeśli ósmoklasiści zostali przyjęci do wybranej przez siebie szkoły, do 30 lipca mają czas na doniesienie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić tylko wtedy, jeśli dokumenty nie zostały złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły.  W przypadku szkół branżowych konieczne jest też zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do praktycznej nauki zawodu.

Wiadomo, że w części szkół zwolnią się jeszcze miejsca, bo uczniowie nie zdecydują się na szkołę, do której się zakwalifikowali. Dlatego w miarę zwalniania się miejsc, szkoły będą przyjmować osoby, którym zabrakło najmniej punktów.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia. Dzień później rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsce. 16 sierpnia szkoły podają do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniających. Między 17 a 20 sierpnia należy potwierdzić wolę przyjęcia do danej szkoły. 23 sierpnia szkoły publikują listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

(JK, GN)

Można już składać wnioski o przyjęcie do szkół średnich. Wyniki rekrutacji w połowie wakacji

Egzaminy w przyszłym roku szkolnym też na podstawie odrębnych wymagań. MEiN pokazało projekt nowelizacji

Największe uniwersytety ogłosiły wyniki rekrutacji na studia. Oto najpopularniejsze kierunki