W OPZZ powstał punkt informacyjny POMOC DLA UKRAINY

„W tych trudnych czasach dla Ukrainy i jej obywateli, Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych apeluje o udzielanie im pomocy. Wszyscy chcemy pomagać, ale ważne, aby ta pomoc była skuteczna i optymalnie dostosowana do potrzeb” – podkreśla centrala. OPZZ informuje również, że uruchomiony został punkt informacyjny POMOC DLA UKRAINY.

W dniu 28 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego, na którym omawiano m.in. temat wsparcia dla obywateli Ukrainy. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej uznał, że dla jak najlepszej koordynacji wsparcia, optymalne są działania scentralizowane, stąd sugerujemy, aby w miarę możliwości nasze inicjatywy w tym zakresie odbywały się za pośrednictwem źródeł rządowych i były tam zgłaszane. Dostępna jest już strona internetowa pomagamukrainie.gov.pl, na której można znaleźć wszystkie potrzebne informacje. Wszyscy chcemy pomagać, ale chcemy również, aby ta pomoc była skuteczna i optymalnie dostosowana do potrzeb” – czytamy m.in. w apelu prezydium OPZZ.

W OPZZ powstał punkt informacyjny POMOC DLA UKRAINY (tel. +48 572426485, e-mail: [email protected]).

Także prezydium Rady Dialogu Społecznego potępia militarną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i popiera działania rządu RP zapewniające obywatelom Ukrainy ułatwienia przy wjeździe do Polski oraz pomoc dla uchodźców, obejmującą aktywizację zawodową i możliwość podjęcia przez nich pracy na terenie RP.

„Partnerzy społeczni wskazali jednocześnie, że efektywność kompleksowej pomocy uchodźcom wojennym wymaga koordynacji działań ze strony rządu, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych” – czytamy w komunikacie..

(JK, GN)

ZNP przygotował krótki poradnik mający pomóc w organizacji pracy w szkole z uczniami z Ukrainy

OPZZ: Oczekujemy jednoznacznego stanowiska rządu w sprawie bezprecedensowej nagonki na polskich nauczycieli