W piątek 28 kwietnia światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Każdego roku 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, a ruch związkowy upamiętniany go także jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Tematem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy promowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) jest „Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy jest podstawową zasadą i prawem w pracy” (A safe and healthy working environment is a fundamental principle and right at work). W Polsce ten Dzień będzie obchodzony pod hasłem: “Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika”.

„28 kwietnia to okazja, by po raz kolejny mówić głośno, że polskie warunki pracy, pomimo systematycznej poprawy, nadal nie są niezadowalające” – wzywa OPZZ.  Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Tygodnia Bezpieczeństwa Pracy OPZZ specjalny apel wystosowało Prezydium OPZZ .

Z kolei Piotr Ostrowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w liście otwartym zwrócił uwagę, że tegoroczne hasła towarzyszące obchodom światowego   Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy i obchodom Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych podkreślają, że nadszedł czas, by zdrowie i bezpieczeństwo w pracy traktować jak prawo fundamentalne.

Więcej n a stronie OPZZ tutaj

(GN)

GUS: Spada liczba wypadków w pracy. A jak to wygląda w edukacji?

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. 218 ofiar w Polsce w 2021 roku