W piątek obchodzimy międzynarodowy i ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

W piątek 20 listopada przypada międzynarodowy i ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Oczy wszystkich skierowane są na dzieci i ich prawa.

Konwencja o Prawach Dziecka, zwana Światową Konstytucją Praw Dziecka, została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. Polska opublikowała ją w Dzienniku Ustaw 23 grudnia 1991 r. Inspiracją dla twórców projektu była myśl Janusza Korczaka, który jako pierwszy nawoływał do podmiotowego traktowania dzieci.

Z kolei  7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka polski Sejm uchwalił Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

Święto ustanowione z inicjatywy ówczesnego Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka ma przypominać szczególną rolę Polski w tworzeniu światowego systemu ochrony praw dziecka.

Prawa dziecka są uwzględnione m.in. w art. 72 Konstytucji RP. Zarówno rodzice, opiekunowie prawni jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.

„Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie” – pisał Janusz Korczak

(JK, GN)

Fot:Facebook

Co czwarte dziecko w UE zagrożone ubóstwem. Ale nie w Polsce

UNICEF: Polska dopiero na 31. miejscu w rankingu jakości życia dzieci. Na 38 badanych krajów

Świętujemy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka