W piątek Międzynarodowy Dzień Migrantów. CEO pokazało wyniki badania na temat postaw młodzieży wobec migracji

„Młodzi Polacy są świadomi występowania procesów migracyjnych, ponieważ mają z nimi bezpośredni kontakt. Niemal 1/3 młodych Polaków i Polek zadeklarowało, że kiedykolwiek wyjechało z Polski na minimum trzy miesiące” – pokazuje raport z badania „Współczesne migracje” przeprowadzonego na zlecenie Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jednak jedynie 18 proc. respondentów i respondentek uważa, że może mieć jakikolwiek wpływ na sytuację migrantów i migrantek w swoim kraju i na świecie.

Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), które od 2015 roku zajmuje się wsparciem kadry pedagogicznej w poruszaniu w szkole trudnych tematów, takich jak uchodźstwo czy migracje, zleciło badanie, które pokazuje postawy młodzieży szkolnej i młodych dorosłych (13-35 lat) wobec zagadnień współczesnych migracji.

„Młodzi ludzie mają świadomość zjawiska migracji, ponieważ oni sami i ich bliscy wyjeżdżają z kraju. Młodsi respondenci i respondentki wykazują także większą empatię w stosunku do przybyszów” – czytamy we wnioskach z raportu.

„Odpowiedź >>Powinno pozwolić im osiedlić się w Polsce na dłużej<< wskazywały częściej osoby w wieku 13-20 lat oraz osoby, które miały bezpośredni kontakt z przedstawicielami innej kultury. Stwierdzeniu >>Powinno się zapewnić im do czasu usamodzielnienia się pobyt w ośrodkach dla uchodźców<< przeciwni byli częściej mężczyźni niż kobiety oraz osoby, które nigdy nie miały bezpośredniego kontaktu z migrantami/migrantkami. Jednak jedynie 18 proc. respondentów i respondentek uważa, że może mieć jakikolwiek wpływ na sytuację migrantów i migrantek w swoim kraju i na świecie” – wskazano.

Niemniej młode osoby nie są wolne od obaw. Najmłodsi (13-15 lat) boją się, że duży napływ migrantów/migrantek może przyczynić się do przejęcia przez nich kontroli. W lepszym świetle  postrzega się migracje zarobkowe Ukraińców. Stosunek do nich jest analogiczny jak do migracji zarobkowych Polaków. Migrantów/migrantki z Ukrainy postrzega się jako osoby, które chcą po prostu pracować, utrzymać siebie, swoją rodzinę i poprawić ogólną sytuację materialną.

Skąd młodzi ludzie czerpią wiedzę na temat migracji?  56 proc. młodych Polaków czerpie informacje na temat współczesnych migracji z telewizji, 55 proc. z mediów społecznościowych, 39 proc. z portali informacyjnych, a 21 proc. z własnych obserwacji i doświadczeń.

„Młodzi ludzie często nie wiedzą, w co wierzyć. Zwłaszcza, że temat ten rzadko pojawia się w rozmowach z bliskimi (26 proc., głównie duże miasta) czy w szkole. Na zajęciach poruszane są przede wszystkim podstawowe pojęcia i definicje (imigracja, emigracja, uchodźstwo) oraz przyczyny i skutki migracji. Mimo to nie wszyscy potrafią wskazać na różnice między uchodźcą/uchodźczynią a migrantem/migrantką. Tylko 38 proc. uczniów miało szansę zdobyć informacje o migracji i uchodźstwie w swojej szkole. A wydaje się to konieczne, bo z kolei 45 proc. młodych Polaków spotyka w swoich szkołach uczniów–cudzoziemców” – podkreślono.

18 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Migrantów, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Z tej okazji Centrum Edukacji Obywatelskiej zorganizowało ogólnopolską kampanię „Ponad Granicami. Rozmawiajmy o migracjach”, w ramach której powstał film „Dzień który zmienił moje życie”. Kampania jest częścią projektu „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek”.

Całe badanie CEO na temat postaw młodzieży wobec migracji znajduje się tutaj.

(JK, GN)

Fot: rpo.gov.pl

„Zupełny brak zainteresowania MEN”. NIK o kształceniu dzieci cudzoziemców i obywateli polskich powracających do kraju

Rośnie liczba cudzoziemców w Polskich szkołach. To dodatkowe wyzwanie dla nauczycieli

W trosce o ludzi pochodzących z migracji