W piątek rozpoczyna się nowy rok akademicki 2021/2022. „Największym wyzwaniem będzie epidemia COVID-19”

Około 1,2 miliona studentów po dłuższej przerwie wywołanej pandemią i nauką zdalną rozpoczyna zajęcia na blisko 400 uczelniach. Według MEiN największym wyzwaniem w nowym roku akademickim będzie epidemia COVID-19 oraz zapobieganie jej dalszemu rozprzestrzenianiu się. „Kluczowy będzie też rozwój technologii cyfrowych wykorzystywanych na uczelni w przypadku ewentualności przejścia na tryb nauczania zdalnego” – podał resort.

Według danych udostępnionych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB), w Polsce działają 373 uczelnie, w tym 225 uczelni niepublicznych, 121 publicznych i 17 kościelnych. Kadrę uczelni stanowi ponad 95 tys. osób. To dane na grudzień 2020 r. Z najnowszych danych dotyczących liczby kształcących się studentów w Polsce wynika, że jest ich 1,17 mln (stan na grudzień 2020 r. wg danych udostępnionych przez OPI PIB).

W czwartek MEiN opublikowało wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii. Zaznaczono, że wytyczne te należy traktować jako zbiór zaleceń, porad i sugestii, które winny być stosowane z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji prawnej, lokalnej liczby zachorowań, dynamiki rozwoju epidemii, oceny kluczowych czynników ryzyka oraz uwarunkowań organizacyjnych i technicznych danej uczelni.

„Apelujemy o szczególną rozwagę w znoszeniu dotychczasowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, albowiem ich przestrzeganie odegrało nieocenioną rolę w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a jego skuteczne powstrzymanie warunkuje powrót do w pełni bezpiecznego i nieskrępowanego funkcjonowania uczelni” – podał resort.

– Polskie uczelnie rozpoczynają w piątek rok akademicki – większość w nich w trybie stacjonarnym. Jednak w razie konieczności ich władze są przygotowane do przejścia na tryb hybrydowy, a nawet zdalny – poinformował wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) prof. Michała Zasada. Zastrzegł, że wszyscy szykują scenariusze na wariant pesymistyczny i na pogorszenie sytuacji epidemicznej.

Mówiąc o poziomie zaszczepienia wśród pracowników uczelni ocenił, że jest on najczęściej wysoki. „Myślę, że w większości przypadków przekracza 80 proc.” – powiedział. W kwestii zaszczepienia studentów uczelnie teraz przeprowadzają ankiety wśród żaków. Według szacunków prof. Zasady ich poziom zaszczepienia jest nieco większy niż średnia w kraju (ta szacowana jest na ponad 50,6 proc.) i jest różny w zależności od kierunku studiów. „Bardzo liczymy, że uda się nam przekonać większą liczbę studentów do szczepienia. Bardzo mocno będziemy je promować” – mówił.

Według prof. Zasady uczelnie nie będą jednak uzależniać udziału żaków w zajęciach od tego, czy są oni zaszczepieni. „Tą sprawę uregulują wytyczne resortu edukacji” – podał.

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października, zaś kończy 30 września następnego roku i podzielony jest na dwa semestry. Ustalenie szczegółowego kalendarza – na który składają się m.in. terminy zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych oraz przerw międzysemestralnych – leży w gestii każdej uczelni z osobna.

(JK, PAP)

Fot: KRASP/Twitter

GUS: Liczba studentów systematycznie maleje. Niewielki wzrost zanotowano dopiero w tym roku akademickim

MEiN znosi obostrzenia – uczelnie wrócą do pracy stacjonarnej