W piątek uczniowie odbiorą zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

Tegoroczni absolwenci szkół podstawowych otrzymują w piątek zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. W ramach postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych będą musieli w swoich szkołach pierwszego wyboru złożyć kopie zaświadczenia i świadectwa.

Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej uczniowie otrzymali w dniu zakończenia roku szkolnego 2021/2022, czyli 24 czerwca.

Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w tym roku, inaczej niż w ubiegłym roku i dwa lata temu, odbywa się według harmonogramów ustalonych w poszczególnych województwach przez kuratorów oświaty, czyli tak jak przed pandemią COVID-19.

Przykładowo w województwie mazowieckim czas na złożenie kopii świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w szkole pierwszego wyboru kandydaci mają do 13 lipca do godz. 15.00.

Listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół będą znane 20 lipca. Od 21 do 27 lipca kandydaci będą mieli czas aby potwierdzić chęć podjęcia nauki w szkole do której zostali zakwalifikowani.

Zrobią to poprzez złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną ogłoszone 28 lipca. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się na początkiem sierpnia.

(JK, GN)

Znamy wyniki ósmoklasistów na egzaminie

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023