W poniedziałek obchodzimy 82. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego

82 lata temu, 27 września 1939 r., powstała Służba Zwycięstwu Polski – zaczątek Polskiego Państwa Podziemnego rozbudowywanego w swych strukturach przez cały okres wojny. Częścią tych struktur był ZNP działający pod nazwą Tajna Organizacja Nauczycielska.

Tajne struktury państwa polskiego, zwane Polskim Państwem Podziemnym (PPP), istniały w czasie II wojny światowej i podlegały Rządowi RP na uchodźstwie. Były systemem władz państwowych działających w imieniu Rzeczypospolitej w czasie okupowania terytorium narodowego przez III Rzeszę i ZSRR.

Polskie Państwo Podziemne, nawiązujące do tradycji podziemnego państwa z czasów Powstania Styczniowego, było fenomenem na skalę światową. Mimo panującego na ziemiach polskich bezwzględnego terroru funkcjonowały wszystkie organa państwowe, zarówno cywilne, jak i wojskowe. Działał parlament, instytucje rządowe, funkcjonowała oświata, sądownictwo, rozwijała się kultura, organizowano formacje wojskowe. Była to szczególna walka o zachowanie ciągłości państwa i narodu.

Struktury Polskiego Państwa Podziemnego istniały do 1 lipca 1945 r. (samorozwiązanie Rady Jedności Narodowej i Delegatury Rządu na Kraj w związku z wycofaniem uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie).

W 1998 roku Sejm RP uchwalił ustawę o ustanowieniu 27 września Dniem Polskiego Państwa Podziemnego. Posłowie stwierdzili w uchwale: „To historyczne wydarzenie zapoczątkowało budowę Polskiego Państwa Podziemnego, fenomenu w dziejach nie tylko II wojny światowej”.

Więcej na temat tła historycznego i uroczystości związanych z 82. rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego można przeczytać na portalu dzieje.pl. a o TON tutaj.

(JK, GN)

Fot: wikimedia

Gotowi do walki. Nauczyciele w obliczu II wojny światowej: jedność i siła

“Dziejową misję wypełnimy”. W październiku 1939 r. powstała Tajna Organizacja Nauczycielska

To trzeba zobaczyć! Wzruszający film o Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Dzieło nauczycieli i uczniów z Lubonia