W poniedziałek obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji

W poniedziałek 16 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Dzień ten obchodzony jest także w wielu placówkach oświatowych.

Cele Dnia Tolerancji to przede wszystkim uwrażliwienie na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji i przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię, oraz wygląd.

Kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej. Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi:

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

Prezydenci i burmistrzowie polskich miast wystąpili dzisiaj ze wspólnym apelem, przypominając jaką rolę i znaczenie ma tolerancja oraz wyrazili solidarność ze wszystkimi dyskryminowanymi i wykluczonymi.

W poniedziałek odbędzie się też uroczystość ogłoszenia laureata lub laureatki Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Więcej na ten temat tutaj.

(JK, GN)

Nauczyciel z Wieliczki stanął w obronie czarnoskórego mężczyzny, za co został pobity. Swoim uczniom dał lekcję tolerancji

Znane profesorki i profesorzy proponują scenariusze lekcji o tematyce równościowej. „Nie tylko na >>tęczowy piątek<<”