Od poniedziałku uczniowie starszych klas uczą się w systemie hybrydowym. Z końcem maja wszyscy mają wrócić do szkół

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych rozpoczynają naukę w systemie hybrydowym. Od 31 maja planowany jest powrót do szkół wszystkich uczniów na zasadach obowiązujących przed epidemią.

Szef MEiN Przemysław Czarnek zapytany przez PAP, czy przywrócenie nauki stacjonarnej jest rozwiązaniem bezpiecznym, zapewnił, że tak. Jak zaznaczył, “mówimy o rocznikach, które są – tak czy inaczej – najsłabszym transmiterem koronawirusa i są najmniej narażeni na zachorowania, a tym bardziej na ciężkie powikłania z powodu choroby”. “To grupa uczniów, którzy nie byli wśród ognisk zakażeń we wrześniu i październiku” – dodał.

Szef MEiN przyznał, że istotnie ryzykowne okazało się otwarcie szkół dla wszystkich we wrześniu i październiku. “Kilkanaście milionów ludzi przy pełnych szkołach codziennie to rzeczywiście było niebezpieczeństwo przy drugiej i trzeciej fali pandemii, dlatego trzeba było się zdecydować na naukę zdalną – stwierdził. Tym razem, jak przekonuje Czarnek, “szkoły są przygotowane, a reżim sanitarny jest przestrzegany”.

Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uczyli się zdalnie nieprzerwanie od 26 października ubiegłego roku. System hybrydowy ma polegać na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50 proc. uczniów realizuje zajęcia w szkole i co najmniej 50 proc. uczniów realizuje zajęcia zdalnie. Dyrektor szkoły ma ustalić harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z tym podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

Dyrektor szkoły podstawowej do 24 maja może zapewniać w szkole konsultacje dla uczniów klas VIII (indywidualne lub grupowe) z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne sanitarne.

(JK, GN)

MEiN opublikowało wytyczne sanitarne dot. organizacji zajęć w szkołach

Rząd ma plan znoszenia lockdownu w szkołach. Od 29 maja cała oświata ma pracować stacjonarnie

Niedzielski: Nie spodziewamy się czwartej fali zakażeń po powrocie uczniów do szkół, ale spodziewamy się lekkiego wzrostu zachorowań