W środę rozpoczęła się dodatkowa, trzydniowa sesja egzaminów ósmoklasisty

W środę o godzinie 9 rozpoczął się egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym. Wygląda identycznie, jak w terminie głównym i potrwa trzy dni, w trakcie których zdający napiszą sprawdziany z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Egzamin zdawać mogą wszyscy, którzy z ważnych przyczyn nie podeszli do sprawdzianu pod koniec maja.

–  Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym jest dla wszystkich tych uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu w terminie głównych, albo ze względów zdrowotnych, albo ze względu na jakieś przypadki losowe. Z tych trzech najważniejszych przedmiotów, czyli z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, do każdego egzaminu przystąpi około 2 i pół tysiąca uczniów” – powiedział Polskiemu Radiu dyrektor CKE Marcin Smolik.

Z danych przekazanych PAP przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wynika, że do egzaminu z języka polskiego przystąpi w sesji dodatkowej 2638 uczniów klas VIII szkół podstawowych, do egzaminu z matematyki – 2706 uczniów, do egzaminu z języka angielskiego – 2618, z języka niemieckiego – 132, z języka rosyjskiego – 13, z języka francuskiego – 6 uczniów, z języka hiszpańskiego – 4 uczniów, a z języka włoskiego – 2 uczniów.

Egzamin potrwa trzy dni, w trakcie których uczniowie napiszą sprawdziany z języka polskiego, matematyk i języka obcego nowożytnego. Wyniki egzaminu – zarówno pisanego przez ósmoklasistów pod koniec maja, jak i teraz, będą znane 2 lipca.

(JK, GN)

Egzamin ósmoklasisty: Dziś matematyka, jutro – język obcy

Egzamin ósmoklasisty: “Pan Tadeusz” i rozważania o możliwości poznania samego siebie