W Zawidzu nadal pat. Nauczyciele, którzy nie otrzymali wynagrodzeń szykują pozwy

Nauczyciele, którzy nie otrzymali wynagrodzeń nie zamierzają dłużej czekać na pieniądze. Nie mają już za co żyć, więc będą występować z pozwami sądowymi – mówi Głosowi Nauczycielskiemu szef Oddziału Powiatowego ZNP Sierpcu Piotr Marek Podlaski.

Najprawdopodobniej w najbliższy wtorek 19 listopada br. – jak słyszymy – na spotkanie z nauczycielami z Zawidza (powiat sierpecki), którzy od dwóch tygodni nie mogą się doczekać wynagrodzeń za listopad, przyjedzie wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński.

Czwartkowa nadzwyczajna sesja rady gminy nie przyniosła przełomu. Radni stosunkiem głosów 9:5 po raz kolejny nie wyrazili zgody na zaciągnięcie kredytu na nauczycielskie pensje. Kredyt chce zaciągnąć wójt Dariusz Franczak.

– Podczas sesji padła też propozycja, żeby przesunąć środki z inwestycji na płace dla nauczycieli, ale pani skarbnik się na to nie zgodziła – relacjonuje nam Piotr Marek Podlaski. Radni nie chcą podjąć uchwały, bo jak twierdzą, nie są realizowane programy oszczędnościowe naprawiające budżet gminy.

Przypomnijmy, że nauczyciele z gminy Zawidz w powiecie sierpeckim od dwóch tygodni czekają na wynagrodzenia za listopad. Pensji nie otrzymało blisko 120 osób. Wcześniej nie otrzymali podwyżek (od września) i wypłat za godziny ponadwymiarowe (w październiku). W budżecie gminy zabrakło na ten cel pół miliona złotych. Powód? Za niska subwencja otrzymywana przez samorząd na oświatę. Według wójta gmina dokłada do subwencji, ale nie ma więcej pieniędzy, by pokryć wszystkie koszty.

ZNP zawiadomiło Państwową Inspekcję Pracy i zaoferowało pomoc prawną dla nauczycieli, którzy nie otrzymali pensji.

Zgodnie z art. 282. § 1. Kodeksu pracy, kto wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika (…) podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Wójtowi może z kolei grozić z kolei odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

(JK)

Fot: Facebook

Zawidz. ZNP zawiadomił Państwową Inspekcję Pracy i zaoferował pomoc prawną dla nauczycieli, którzy nie otrzymali pensji

Skandal! 120 nauczycieli z gminy Zawidz nie otrzymało pensji za listopad. Wójt chce zaciągnąć kredyt, radni nie wyrażają zgody…