Warszawa. Szkoły będą uczyć o klimacie i powietrzu. Miasto przygotowało scenariusze lekcji na ten temat

Warszawa zamierza aktywniej działać na polu walki ze zmianami klimatycznymi. W związku z rosnącą potrzebą edukacji w tym zakresie miasto stworzyło i przekazało warszawskim szkołom ponadpodstawowym i najstarszym klasom szkół podstawowych scenariusze lekcji o klimacie i powietrzu. Scenariusze dla pozostałych grup wiekowych zostaną opracowane jeszcze w 2021 roku.

–  W dyskusjach na temat zanieczyszczenia powietrza oraz kryzysu klimatycznego bardzo często podkreśla się, że w szkołach brakuje wystarczającego edukacji, która byłaby oparta na aktualnej wiedzy naukowej. Również wielu nauczycieli zwraca nam uwagę, że potrzebują materiałów edukacyjnych oraz pomysłów na scenariusze lekcji na ten temat – mówi Justyna Glusman, dyrektorka Koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

W związku z potrzebą edukacji miejscy urzędnicy przygotowali pakiety edukacyjne dla nauczycieli. Zawierają one gotowe scenariusze lekcji na temat zanieczyszczenia powietrza oraz zmiany klimatu. Celem przygotowanych lekcji jest ułatwienie uczniom zrozumienia tych ważnych problemów cywilizacyjnych, wskazanie kierunku niezbędnych zmian i zmotywowanie do działań.

Pierwszy pakiet materiałów edukacyjnych jest przeznaczony dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Materiały dla kolejnych grup wiekowych są w trakcie przygotowania i będą sukcesywnie przekazywane placówkom oświatowym w 2021 roku.

Materiały zostały przygotowane w taki sposób, żeby można było z ich pomocą przeprowadzić zajęcia niezależnie od specjalizacji nauczyciela. Zostały skonsultowane pod względem merytorycznym z ekspertami zewnętrznymi, a pod względem metodycznym z doradcami Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. W grudniu 2020 r. odbyły się pilotażowe lekcje w Technikum Ogrodniczym w Zespole Szkół nr 39 oraz w Szkole Podstawowej nr 103.

Materiały zawierają: podręcznik z gotowymi scenariuszami lekcji, materiałem merytorycznym, listą źródeł dodatkowej wiedzy, zadaniami domowymi, arkuszami ćwiczeń, prezentację multimedialną do wykorzystania podczas zajęć. Materiały można pobrać ze strony Zielona Warszawa.

Warto przypomnieć, że 12 stycznia 2021 r. Uniwersytet Warszawski opublikował podręcznik „Klimatyczne ABC”. Jest to pierwszy w Polsce interdyscyplinarny podręcznik poświęcony zmianie klimatu. Podręcznik może być istotnym uzupełnieniem i dodatkowym źródłem wiedzy zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów zainteresowanych tematem zmiany klimatu. Podręcznik można pobrać ze strony Uniwersytetu.

(JK, GN)

Fot: Wikipedia (Park Szczęśliwicki)

W szkołach ma się pojawić nowy przedmiot. Rząd stawia na profilaktykę

Od 1 września nauka o zdrowiu, ochronie klimatu i ekonomii na godzinach wychowawczych