Od 1 września nauka o zdrowiu, ochronie klimatu i ekonomii na godzinach wychowawczych

Od 1 września tego roku na lekcjach wychowawczych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będą realizowane treści i zagadnienia o istotnych problemach społecznych – to przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania.

„Uwzględniając postulaty i wnioski wielu środowisk i podmiotów (między innymi Ministra Zdrowia) w zmienianym rozporządzeniu wskazano tematykę dotyczącą istotnych problemów społecznych (zdrowotnych, prawnych, finansowych, klimatycznych i ochrony środowiska), która w szczególności powinna być wzmacniana i omawiana podczas zajęć z wychowawcą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od roku szkolnego 2020/2021” – podało MEN.

„Ze względu na wyzwania cywilizacyjne dzisiejszego świata i zagrożenia z tym związane, zasadne jest zwrócenie szczególnej uwagi m.in. na zagadnienia, które kształtują postawy prozdrowotne uczniów oraz ugruntowują wiedzę na temat ochrony klimatu, podkreślają korzyści ze znajomości prawa w codziennym życiu czy gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, w tym oszczędzania” – czytamy w komunikacie.

Realizacja wskazanej tematyki podczas zajęć z wychowawcą będzie mogła odbywać się z udziałem zaproszonych specjalistów w danej dziedzinie, wolontariuszy, przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

(JK, GN)

Nauka o zdrowiu od września w szkołach. Ministerstwo Zdrowia i MEN są już po słowie

„Zbudowaliśmy choinkę z butelek i ulepiliśmy bałwana z balotów kiszonki”. Tak nauczyciel uczy o zmianach klimatu