Warszawa: Urzędnicy policzyli ilu nauczycieli straciło na Polskim Ładzie

Około 20 procent kadry nauczycielskiej otrzymało na początku stycznia niższe wynagrodzenia – poinformowała wiceprezydent Warszawy ds. edukacji Renata Kaznowska. Z wyliczeń miasta wynika, że ponad 6 tysięcy stołecznych nauczycieli straciło finansowo po wprowadzeniu Polskiego Ładu.

Przypomnijmy, że MEiN bagatelizował na początku problem twierdząc, że jest on marginalny. W warszawskich szkołach i placówkach oświatowych zatrudnionych jest ponad 31 tys. nauczycieli.  – Około 6 tys. z nich, a więc niespełna 20 proc. otrzymało w styczniu 2022 roku wynagrodzenie niższe niż dotychczas – niekiedy nawet o kilkaset złotych. – Problem ten dotyczy w szczególności nauczycieli zatrudnionych w więcej niż jednej szkole, a także nauczycieli emerytów – powiedziała Kaznowska Dziennikowi Gazecie Prawnej.

– W m.st. Warszawa są placówki oświatowe, w których duża część zatrudnionej kadry pracuje również w innych jednostkach. W konsekwencji, dla przykładu w placówkach wychowania pozaszkolnego, takich jak młodzieżowe ośrodki sportowe i młodzieżowe domy kultury, nawet połowa nauczycieli w styczniu otrzymała wynagrodzenie niższe niż dotychczas – dodała.

(JK, GN)

Czarnek: Pierwsze zwroty za niższą pensję jeszcze w tym tygodniu

Rząd popędza szkolnych księgowych: Wyrównania do zaniżonych w efekcie Polskiego Ładu wynagrodzeń mają być wypłacane już od poniedziałku