Warunki uczniów do nauki online w okresie pandemii COVID-19 pozostawiają wiele do życzenia

130 tys. dzieci uczy się w mieszkaniach jednopokojowych, a 17 proc. dzieli komputery z domownikami – wynika z opracowania Centrum Analiz Ekonomicznych pt. „Zamknięte szkoły: warunki uczniów do nauki zdalnej w okresie pandemii COVID-19”

Według danych z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych z 2018 roku, gospodarstwa prawie 330 tys. uczniów nie są wyposażone w komputer z dostępem do Internetu, a w przypadku kolejnych 1 320 tys. uczniów liczba komputerów w ich gospodarstwach jest mniejsza niż liczba uczniów.

„W obecnej sytuacji gorsze warunki mieszkaniowe i brak dostępu do komputera i Internetu może wielu uczniom znacząco utrudnić lub wręcz uniemożliwić naukę w najbliższych tygodniach” – czytamy w opracowaniu na stronie CenEA

„Nagła konieczność przejścia szkół na nauczanie zdalne istotnie uwypukla zakres nierówności wśród gospodarstw domowych zarówno w dostępnie do technicznego wyposażenia koniecznego do udziału uczniów w tej formie edukacji, jak i w odniesieniu do warunków mieszkaniowych, w jakich nauczanie to może się odbywać” – stwierdzają autorzy opracowania.

Dane BBGD wskazują, że w 11,7 proc. gospodarstw domowych, w których mieszkają uczniowie, jest tyle samo lub mniej pokoi niż uczniów. Łącznie w tych gospodarstwach mieszka 833 tys. uczniów.

Biorąc pod uwagę zakaz przemieszczania się i zalecenie pozostania w domu obowiązujące także osoby dorosłe w związku ze stanem epidemii, takie warunki mieszkaniowe mogą znacząco utrudniać naukę w domu, w szczególności w obecności innych domowników.

W związku z pandemią Minister Edukacji Narodowej przedłużył zamknięcie polskich szkół do 10 kwietnia 2020 roku,…

Opublikowany przez CenEA – Centre for Economic Analysis Sobota, 28 marca 2020

Według informacji z badania BBGD 2018 7,1 proc. gospodarstw domowych zamieszkanych przez uczniów nie posiada komputera lub pokrewnego urządzenia z dostępem do Internetu, a w przypadku 17,3 proc. gospodarstw łączna liczba tych urządzeń w gospodarstwie domowym jest mniejsza niż liczba mieszkających w nich uczniów.

To oznacza, że ponad 1,6 mln uczniów może mieć poważny problem, aby uczestniczyć w nauce w systemie zdalnym ze względów technicznych.

Ze względu na ograniczenia w wyposażeniu, trudności w nauce w trybie zdalnym mają szczególnie uczniowie z gospodarstw z obszarów wiejskich (30 proc. gospodarstw, w których mieszkają uczniowie), jednak ograniczenia te dotyczą także uczniów mieszkających w dużych miastach (17,1 proc. gospodarstw).

Dodatkowym utrudnieniem nauki zdalnej są warunki mieszkaniowe, w jakich polscy uczniowie realizują obecnie program edukacyjny. Ponad 130 tys. uczniów mieszka w mieszkaniach jednopokojowych, a niemal 700 tys. mieszka w lokalach wielopokojowych, w których pokoi jest tyle samo lub mniej niż uczniów w gospodarstwie.

Na te nierówności nakładać się będą również różnice w pomocy w zdalnej nauce otrzymywanej przez uczniów ze strony rodziców i opiekunów. 720 tys. uczniów wychowywanych jest przez rodziców samodzielnych, z których 380 tys. jest aktywna zawodowo, a w przypadku 2,6 mln uczniów mieszkających wspólnie z obojgiem rodziców, jeden i drugi rodzic przed wybuchem pandemii byli aktywni zawodowo.

Pełne opracowanie CenEA jest dostępne tutaj.

(JK, GN)

ZNP: Rząd odpowiedział na nasz apel o zabezpieczenie sprzętowe kształcenia online