Ważne dla przechodzących na emeryturę! Nowa tablica średniego dalszego trwania życia według GUS

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał komunikat w sprawie ogłoszenia tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Dane te są ważne, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykorzystuje je do ustalenia wysokości emerytury. Według nowych danych średnie dalsze trwanie życia osób w wieku 60 i 65 lat wydłużyło się, co wpłynie niekorzystnie na wysokość świadczeń dla osób odchodzących w tym wieku na emeryturę.

Nową tablicę z danymi ws. przeciętnego/średniego dalszego trwania życia (mężczyzn i kobiet łącznie) znajdziemy w komunikacie prezesa GUS z 26 marca 2024 r. (tutaj). Dane te są ogłaszane Komunikatem Prezesa GUS w końcu marca każdego roku i obowiązującą przez kolejne 12 miesięcy.

GUS ogłasza te parametry w tabeli, w której wiek, w jakim dana osoba zamierza przejść na emeryturę, określa się w latach i miesiącach ukończonych. „Wartości podane w tabeli przedstawiają średnie dalsze trwanie życia w miesiącach osoby przechodzącej na emeryturę w określonym wieku” – czytamy w wyjaśnieniu prezesa GUS (tutaj).

Główny Urząd Statystyczny ilustruje komunikat przykładami pokazującymi jak czytać tabelę. Np. osoba X, która urodziła się 1 czerwca 1959 roku, planuje przejść na emeryturę z dniem 10 czerwca 2024 r. W tym dniu będzie ona miała ukończonych dokładnie 65 lat i 0 miesięcy (czyli nie ukończy jeszcze 65 lat i 1 miesiąca), dlatego też wielkość przeciętnego dalszego trwania życia dla tej osoby wyniesie 218,9 miesięcy, czyli 18,2 roku, co oznacza, że osoba w tym wieku dożyłaby przeciętnie 83,2 r. ZUS ustali miesięczną wysokość emerytury dla tej osoby, dzieląc sumę zwaloryzowanych składek emerytalnych i kapitału początkowego przez liczbę miesięcy wynikającą z opisywanej tabeli.

Pracuj dłużej na emeryturę. GUS opublikował nowe tablice dalszego średniego trwania życia

W przypadku osoby, która urodziła się 2 stycznia 1954 r. i planuje przejść na emeryturę 15 lipca 2024 r. (będzie miała ukończone 70 lat i 6 miesięcy), przeciętne dalsze trwanie życia dla jej wieku będzie wynosić – zgodnie z tabelą GUS – 173,5 miesiąca, czyli 14,5 roku. Oznacza to, że osoba w tym wieku dożyłaby przeciętnie 84,5 roku (przy założeniu utrzymywania się umieralności na poziomie z 2023 roku).

„Na podstawie opisanych przykładów nie sposób nie zauważyć, że osoba w wieku 65 lat średnio dożyłaby 83 lat, podczas gdy osoba w wieku 70 lat – 84 lat. Dla wielu może być
niezrozumiałe, dlaczego dla osoby młodszej przeciętne trwanie życia jest krótsze, niż dla osoby starszej. Jest to zgodne z powszechnie stosowaną metodologią do obliczania średniego dalszego trwania życia i wynika z faktu, że przeżycie każdego kolejnego roku zwiększa szansę dożycia do coraz starszego wieku” – czytamy w wyjaśnieniu prezesa GUS.

Jest wskaźnik waloryzacji. 12,12 proc. – o tyle wzrosną od 1 marca emerytury, renty i kompensówki

Porównując parametry z najnowszej tabeli GUS z tymi ogłoszonymi 27 marca 2023 r. zauważymy, że zwiększyło się średnie dalsze trwanie życia m.in. w przypadku osób, które ukończyły wiek 60 lat i 0 miesięcy (powszechny wiek emerytalny dla kobiet). W marcu 2023 r. GUS podawał, że średnie dalsze trwanie życia dla tych osób wynosi 254,3 miesiąca, obecnie jest to 264,2 czyli o 9,9 miesiąca dłużej. W przypadku osób w wieku 65 lat i 0 miesięcy średnie dalsze trwanie życia wynosiło wg danych z marca 2023 r. 210,0 miesięcy, a obecnie jest to 218,9 miesięcy, a więc o 8,9 miesiąca dłużej. Im więcej miesięcy średniego dalszego trwania życia, tym przy obliczaniu emerytury niższa jest miesięczna kwota świadczenia.

Oto fragment tablicy średniego dalszego trwania życia wg komunikatu GUS z 26 marca 2024 r. (wytłuszczone dane to wiek w latach, a w tym samym wierszu znajdują dane dla osób w określonym wieku liczonym w latach i miesiącach, np. 60 lat i 0 miesięcy, dalej 60 lat i 1 miesiąc itd.)

A oto fragment tablicy średniego dalszego trwania życia wg komunikatu GUS z 27 marca 2023 r.

(DK, GN)

Źródło: GUS

ZNP rusza z akcją plakatową. „Porównaj nauczycielskie emerytury, zanim podejmiesz decyzję”

Historia emerytowanej nauczycielki chwyciła za serca miliony internautów. Ruszyli z pomocą…