We wtorek 3 grudnia rusza nabór do programu „Szkoła dla Innowatora”

Organizacja pozarządowa Centrum Edukacji Obywatelskiej, która wygrała konkurs na operatora pilotażowego projektu „Szkoła dla Innowatora”, 3 grudnia uruchomi nabór dla szkół, które chciałyby wziąć w nim udział.

Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Program ma wykształcić w uczniach kompetencje jakich potrzebują pracownicy nowoczesnych firm, a które nazywane są „kompetencjami proinnowacyjnymi”, w tym m.in. kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji, odwaga w podejmowaniu ryzyka, współdziałanie w grupie.

Pilotażowy projekt Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej będzie realizować przy pomocy konsorcjantów, którymi są: Fundacja Dobrej Edukacji oraz Stowarzyszenie Wolne Inicjatywy Społeczne z Radowa Małego. Podmiotami wspierającymi konsorcjum są: firma doradcza Deloitte oraz Fundacja Zwolnieni z Teorii.

Pilotaż zostanie przeprowadzony w klasach w 20 szkołach podstawowych, które zgłoszą chęć przystąpienia do tej inicjatywy. Pierwsze lekcje z wykorzystaniem nowo opracowanych rozwiązań odbędą się w roku szkolnym 2020/21 w siódmych klasach szkoły podstawowej.

Projekt będzie realizowany do sierpnia 2022 r. Jego budżet wynosi niespełna 10 mln zł i będzie finansowany ze środków UE z programu Inteligentny Rozwój.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu: www.szkoladlainnowatora.ceo.org.pl.

(JK, GN)

Fot: szkoladlainnowatora.ceo.org.pl

Rusza rządowy projekt “Szkoła dla innowatora”. Zewnętrzny operator pomoże szukać nowych metod nauczania