W środę obchodzimy Światowy Dzień Nauczyciela. „Transformacja edukacji zaczyna się od nauczycieli”

Za ponad tydzień – 14 października – będziemy obchodzić w Polsce Dzień Edukacji Narodowej, ale już dzisiaj 5 października przypada Światowy Dzień Nauczyciela – święto proklamowane przez UNESCO. – Związkowa społeczność na całym świecie skupiona wokół Międzynarodówki Edukacyjnej (Education International) wzywa, by: inwestować w nauczycieli, szanować nauczycieli i ufać nauczycielom, bo są profesjonalistami! Takie życzenia składam również polskim nauczycielom i nauczycielkom – podkreślił w środę prezes ZNP Sławomir Broniarz.

„Transformacja edukacji zaczyna się od nauczycieli” – to temat obchodów Światowego Dnia Nauczyciela w 2022 r.

Jak podaje UNESCO organizowane w dniach 5-7 października br. wydarzenia będą się koncentrowały na decyzjach i zobowiązaniach podjętych podczas zakończonego we wrześniu br. Szczytu ONZ Transforming Education, ze szczególnym naciskiem na ich implikacje dla nauczycieli i nauczania.

Zakończył się szczyt ONZ poświęcony przekształceniom edukacji

Na tegoroczne obchody Światowego Dnia Nauczyciela złoży się m.in.: ceremonia wręczenia Nagrody UNESCO-Hamdan, honorującej działania na rzecz rozwoju nauczycieli, otwarcie wystawy poświęconej innowacjom w zakresie wykonywania zawodu nauczycielskiego, dyskusje panelowe online w dniach 5 i 6 października oraz premiera filmu „Être prof” (Być profesoresm).

Światowy Dzień Nauczyciela (World Teachers’ Day) to międzynarodowe święto nauczycieli proklamowane przez UNESCO w 1994 roku. Dzień 5 października upamiętnia podpisanie w 1966 roku „Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela”, opracowanej przez UNESCO i Międzynarodową Organizację Pracy.

Rekomendacja ustanawia punkty odniesienia dotyczące praw i obowiązków nauczycieli oraz standardów ich wstępnego przygotowania i dalszej edukacji, rekrutacji, zatrudnienia oraz warunków nauczania i uczenia się.

„Wraz z proklamowaniem Agendy 2030, a w niej m.in. Celu 4. Zrównoważonego Rozwoju, dotyczącego edukacji oraz towarzyszącego mu zadania 4.c, przyznającego nauczycielom kluczową rolę w osiąganiu założeń Edukacji 2030, Światowy Dzień Nauczycieli stał się okazją do oceny postępów i do refleksji nad sposobami stawiania czoła wyzwaniom towarzyszącym promocji zawodu nauczyciela. Dzień tradycyjnie jest okazją do podsumowywania osiągnięć i definiowania najważniejszych wyzwań stających przed nauczycielami, którzy na co dzień odpowiadają za realizację celów edukacji rozwojowej i najważniejszej dla niej idei „niepomijania nikogo” – podkreśla UNESCO.

Przypomnijmy, że w Polsce święto oświaty i szkolnictwa obchodzone jest 14 października, w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Od 1997 roku Światowy Dzień Nauczyciela obchodzą polscy nauczyciele z sektora nauki i szkolnictwa wyższego.

(JK, GN)

We wtorek Światowy Dzień Nauczyciela. Pamiętajmy o nauczycielach, którzy zmarli w czasie pandemii