Wiceszef MEN: Szkoły będą zamknięte do 26 czerwca!

Według wiceministra edukacji Macieja Kopcia, szkoły będą zamknięte do 26 czerwca, co oznacza, że przed wakacjami uczniowie nie wrócą do stacjonarnej nauki

Zgodnie z decyzją rządu, wkrótce do szkół będą mogli wrócić uczniowie klas I-III. – Do końca zajęć, czyli do 24 czerwca nie ma takiej decyzji, aby uruchomić pracę pozostałych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych – poinformował Kopeć w rozmowie z Wirtualną Polską. – Rozporządzenie, które zostanie wydane, ono będzie mówiło o przedłużeniu ograniczenia funkcjonowania szkół do 26 czerwca, czyli do końca zajęć dydaktycznych – dodał.

W czerwcu przewidziano egzaminy maturalne i egzamin ósmoklasisty, w związku z czym szkoły nie będą funkcjonowały. Przypomnijmy – egzamin maturalny ma się rozpocząć 8 czerwca i potrwa do 29 czerwca. Egzamin ósmoklasisty zaplanowano natomiast na 16-18 czerwca.

Ponadto uczniowie będą mieli wolne w okresie Bożego Ciała, które wypada w czwartek 11 czerwca.

Wiceminister poinformował też, że klasy I-III będą uruchamiane tam, gdzie “będzie taka możliwość i taka wola rodziców” i “w tym przypadku zostaną wydane bardzo szczegółowe wytyczne” MEN i GIS. W wytycznych mają też zostać zawarte regulacje udzielania uczniom konsultacji, przeprowadzania egzaminów, sposobu funkcjonowania burs, internatów. Wszystkie te dokumenty powinniśmy poznać w najbliższych dniach.

MEN pracuje też nad rozporządzeniem dotyczącym przeprowadzania egzaminów.

Informacje wiceszefa MEN częściowo kolidują z zapowiedzianym wczoraj przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego III etapem uwalniania gospodarki, w ramach którego władze przystąpią od poniedziałku 18 maja do stopniowego uruchamiania szkół i placówek oświatowych. Ministerstwo edukacji przedstawiło nawet kalendarz nadchodzących zmian.

Już od początku następnego tygodnia, czyli od 18 maja, otwarte zostaną schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Wznowiona zostanie także działalność młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu. Wróci również możliwość prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi, które mają opinię lub orzeczenie o konieczności takich zajęć.

Słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych, a uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy.

Od 18 maja ruszą też zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne. Jest to związane z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii.

Natomiast 25 maja:
* przywrócone zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. “Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” – czytamy w komunikacie MEN. To pozostawia masę pytań o szczegóły związane choćby z czasem pracy nauczycieli, formami kształcenia, organizacją pracy w klasach, gdzie tylko część uczniów wróci do szkoły
* uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mogli skorzystać z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. “Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia” – czytamy w komunikacie MEN
* ruszą konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. “Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne” – podkreślono w komunikacie.

MEN: Mamy kalendarz stopniowego uruchamiania szkół

(PS, GN)