“Widziałem przyszłość”. Setna rocznica urodzin Stanisława Lema

Człowiek wyruszył na spotkanie innych światów, innych cywilizacji, nie poznawszy do końca własnych zakamarków, ślepych dróg, studni, zabarykadowanych, ciemnych drzwi” – pisał w powieści „Solaris”. Właśnie mija 100. rocznica urodzin Stanisława Lema wybitnego pisarza, filozofa i futurologa, patrona roku 2021.

Urodzony we Lwowie Lem w swej twórczości poruszał kwestie rozwoju nauki i techniki, ludzkiej natury, możliwości porozumienia się istot inteligentnych, czy miejsca człowieka we Wszechświecie. Stanisław Lem jest najczęściej tłumaczonym polskim pisarzem, a w pewnym okresie był najbardziej poczytnym nieanglojęzycznym pisarzem SF. Jego książki zostały przetłumaczone na 41 języków i przekroczyły nakład 30 mln egzemplarzy. Napisał m. in. „Cyberiadę”, „Solaris” czy „Bajki robotów”. Twórca zmarł 27 marca 2006 r. w Krakowie.

Stanisław Lem został uhonorowany m.in. medalem “Gloria Artis” i najwyższym polskim odznaczeniem państwowym Orderem Orła Białego. Jego imieniem nazwano planetoidę (3836 Lem) oraz pierwszego polskiego satelitę naukowego.

27 listopada 2020 r. w drodze uchwały Sejm ustanowił Stanisława Lema jednym z patronów roku 2021. „W swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu” – głosi m.in tekst uchwały.

Stanisław Lem jest patronem co najmniej kilku szkół w Polsce. Imię pisarza przyjęły w swojej nazwie m.in.: Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym (Mazowsze), Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skwierzynie (Lubuskie), V Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie (Zachodniopomorskie) czy Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bibicach (Małopolska).

Widziałem przyszłość” (I’ve seen the future) – pod takim hasłem odbywają się krakowskie obchody Roku Lema 2021. Wszystkie wydarzenia poświęcone 100. rocznicy urodzin Stanisława Lema będą zbierane w specjalnym serwisie https://roklema.pl

(JK, GN)

Fot: Sejm.gov.pl

W weekend minęła 15. rocznica śmierci Stanisława Lema. We wrześniu będziemy obchodzić setną rocznicę jego urodzin

Lem, Różewicz, Baczyński, pracownicy służby zdrowia… Patroni roku 2021