Wkrótce rusza III edycja projektu edukacyjnego „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II Rzeczpospolitej w KL Auschwitz”

16 maja w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście rusza III edycja projektu edukacyjnego „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II Rzeczpospolitej w KL Auschwitz”, skierowanego do młodzieży 8 klasy szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, jak również nauczycieli, wychowawców i edukatorów.

W ramach projektu Muzeum Auschwitz zaprasza młodzież do udziału w dniu studyjnym obejmującym prezentację wprowadzającą do tematyki projektu, zwiedzanie Miejsca Pamięci z przewodnikiem oraz warsztaty podsumowujące, podczas których uczestniczki i uczestnicy programu będą mieli możliwość zapoznania się z indywidualnymi losami osób więzionych w KL Auschwitz.

Możliwe są dwie formy udziału w projekcie – stacjonarna i zdalna. W przypadku zajęć realizowanych zdalnie, zwiedzanie zostanie zastąpione prezentacją Miejsca Pamięci poprzez zdjęcia panoramiczne. Zajęcia poprowadzą edukatorki i edukatorzy Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

Projekt będzie trwał od maja do grudnia 2022 roku z przerwą na ferie letnie, a podsumuje go konferencja dla nauczycieli i edukatorów – opiekunów grup, które wzięły udział w wizytach studyjnych. Będzie ona okazją do wymiany doświadczeń, wniosków i uwag dotyczących organizacji wyjazdów do miejsc pamięci jako uzupełnienia istniejących programów nauczania w szkole.

Głównym celem projektu jest przybliżenie młodzieży znaczenia procesu odzyskania niepodległości i odbudowy państwowości polskiej, tragicznie przerwanego wybuchem II wojny światowej. Istotną rolę odgrywa tu pamięć o indywidualnych losach obywateli II Rzeczpospolitej osadzonych w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady KL Auschwitz, która skłania do refleksji nad takimi pojęciami jak wolność, solidarność, poszanowanie praw i godności człowieka w obliczu okupacji i niewoli.

Więcej o projekcie można się się dowiedzieć tutaj

***

„Żebym zdążył to opowiedzieć” to nowy projektu Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz. Jego bohaterami są ocalali z obozu Auschwitz, którzy o swoich wojennych doświadczeniach opowiadają młodym ludziom, przede wszystkim uczniom szkół powiatu oświęcimskiego.

Z kolei ucieczkom z niemieckiego obozu Auschwitz poświęcona będzie sesja edukacyjna Muzeum, która odbędzie się 12 maja w trybie hybrydowym: stacjonarnie w siedzibie Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz na platformie zoom.

(GN)

Fot: www.auschwitz.org

XXXVII Nauczycielskie Dni Pamięci i Pokoju (25-27 kwietnia br.). Nauczyciele i uczniowie przejdą w Marszu Milczenia