Wraca prezydencki projekt ustawy o organizacjach pozarządowych w szkołach. W piątek 18 września – pierwsze czytanie w Sejmie

W piątek 18 września br. na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży ma dojść do pierwszego czytania prezydenckiego projektu tzw. ustawy weryfikacyjnej. To kontrowersyjny dokument przedstawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę 3 lipca br., w środku kampanii wyborczej, w ramach walki z “seksualizacją dzieci”. Ustawa ma zwiększyć wpływ rodziców na działalność organizacji pozarządowych na terenie szkoły. W praktyce nowe przepisy mogą wprowadzić wiele zamieszania w szkołach, za sprawą absurdalnych rozwiązań zawartych w projekcie.

Jak czytamy na stronie Sejmu w imieniu prezydenta projekt  ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 458) uzasadnią podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Surówka-Pasek oraz Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Mucha.

 

Prezydent Andrzej Duda uzasadniał swoją inicjatywę koniecznością respektowania prawa rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i wartościami.

Przypomnijmy, że już dziś w ustawie – Prawo oświatowe znajdują się przepisy wymagające zgody rodziców na obecność w szkole organizacji pozarządowych. Chodzi o art. 86 ust. 2, zgodnie z którym: “Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców”.

Niestety zapis ten nie jest – w opinii Andrzeja Dudy – zadowalający. Według niego zamiast pozytywnej opinii rady rodziców należy wprowadzić obowiązek uzyskania zgody wszystkich rodziców uczniów danej szkoły na działalność organizacji pozarządowej na terenie placówki. Dyrektor szkoły musiałby więc przeprowadzić coś w rodzaju szkolnego “referendum”, przy czym głosowanie odbywałoby się na niespotykanych dotąd zasadach – milczenie rodzica byłoby traktowane jako jego zgoda.

Nowe przepisy dotyczyłyby nie tylko organizacji, które dopiero chciałyby podjąć współpracę ze szkołą czy nauczycielami, ale także tych już działających na terenie danej szkoły. Miałyby one zostać zweryfikowane w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów.

Sejm rusza z pracami nad ustawą o weryfikacji organizacji działających w szkołach

Projekt ustawy weryfikacyjnej miał trafić do pierwszego czytania już 17 lipca br. ZNP zaapelowało wcześniej do Sejmu o przełożenie prac nad ustawą argumentując, że zgodnie z prawem związki zawodowe mają 30 dni na zaopiniowanie projektu (projekt trafił do ZNP 14 lipca, trzy dni przed planowanym w Sejmie początkiem prac). Przewodnicząca sejmowej komisji edukacji Mirosława Stachowiak-Różeckiej (PiS) oraz władze Sejmu przychyliły się do wniosku ZNP.

Teraz projekt wraca. Można go znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Po apelu ZNP Sejm odroczył prace nad prezydencką ustawą o organizacjach pozarządowych w szkołach

Organizacje pozarządowe protestują przeciwko ustawie prezydenta ws. NGO w szkołach. Stracą uczniowie