Organizacje pozarządowe protestują przeciwko ustawie prezydenta ws. NGO w szkołach. Stracą uczniowie

„Przedstawione w prezydenckim projekcie zmiany prawa oświatowego rozwiązania nakładają ograniczenia na działalność organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oraz w istotny sposób utrudniają korzystanie z oferowanego przez nie wsparcia edukacyjnego i wychowawczego” – czytamy w stanowisku kilkunastu organizacji pozarządowych w sprawie negatywnych skutków ustawy o zmianie ustawy “Prawo oświatowe”. Według nich proponowana nowelizacja wpłynie na pogorszenie jakości pracy polskiego systemu szkolnictwa.

Pod protestem podpisały się m.in. Fundacja Szkoła z klasą, Fundacja „Przestrzeń dla Edukacji” i Fundacja im. Roberta Schumana, Amnesty International i Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Fundacja “Dajemy Dzieciom Siłę”.

Sygnatariusze podkreślają, że przedstawione w projekcie ustawy rozwiązania nakładają ograniczenia na działalność organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oraz w istotny sposób utrudniają korzystanie z oferowanego przez nie wsparcia edukacyjnego i wychowawczego.

Organizacje społeczne działają w szkołach i innych placówkach na podstawie przepisów prawa. Od ponad 30 lat wykonują…

Opublikowany przez Obywatele dla Edukacji Wtorek, 21 lipca 2020

 

„Organizacje społeczne działają w szkołach i innych placówkach na podstawie przepisów prawa. Od ponad 30 lat wykonują ogromną pracę na rzecz polskiej oświaty, towarzyszą nauczycielom oferując ciekawe zajęcia mieszczące się w ramach podstawy programowej np. historii, kultury czy ochrony środowiska jak i proponując dodatkowe zajęcia, które wykraczają poza program szkolny a które służą rozwojowi uczniów” – czytamy w oświadczeniu.

„Pomagają realizować programy edukacyjne, profilaktyczno–wychowawcze i inne zadania, wynikające z zapisów podstawy programowej i prawa oświatowego. Wspierają pracę niemal wszystkich polskich szkół, tysięcy nauczycieli i nauczycielek, milionów uczniów i uczennic, a także ich rodziców. Prowadzą zajęcia dla uczniów, szkolą nauczycieli i dyrektorów, wprowadzają innowacyjne metody pracy i nowe technologie, pomagają przełamywać szkolne schematy” – podkreślono.

NGO-sy wskazują m.in., że proponowane rozwiązania prowadzą do sytuacji, w której decyduje głos większości rodziców, co podważa sens istnienia rad rodziców oraz prawo współdecydowania przez każdego z rodziców o edukacji własnego dziecka, ogranicza możliwość długofalowego planowania pracy szkoły i może ograniczyć dostęp uczniów do różnorodnej i bogatej oferty edukacyjnej, w której trzeci sektor jako partner społeczny uzupełnia program szkolny.

Przypomnijmy, że na wniosek ZNP Sejm odwołał zaplanowane na 17 lipca posiedzenie komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczące prezydenckiego projektu tzw. ustawy weryfikacyjnej, która ma doprowadzić do weryfikacji organizacji pozarządowych działających w szkołach.

Zgodnie z projektem szkoły zostałyby obarczone nowymi biurokratycznymi obowiązkami związanymi z przeprowadzaniem głosowań wśród wszystkich rodziców uczniów w sprawie obecności w szkole organizacji współpracujących m.in. przy projektach edukacyjnych.

(JK, GN)

Po apelu ZNP Sejm odroczył prace nad prezydencką ustawą o organizacjach pozarządowych w szkołach

Prezydent chce dać rodzicom prawo głosu. W rzeczywistości, to prawo będzie fikcją