ZNP i FZZ napisały wspólnie do premiera i prezydenta ws. wynagrodzeń nauczycieli

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych wystosowały list do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o uruchomienie dwustronnych rozmów pomiędzy rządem a oświatowymi związkami zawodowymi ws. znaczącego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2022 roku. Z kolei w liście do prezydenta Andrzeja Dudy związki wnoszą o objęcie patronatu nad rozmowami reprezentatywnych central związkowych z rządem ws. podwyżek od stycznia 2022 roku.

Wniosek do premiera Morawieckiego związany jest z impasem prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty powołanego przez MEiN i zawieszeniu udziału w pracach tego zespołu przedstawicieli związków zawodowych.

 „Liczymy na szybkie podjęcie przez Pana Premiera działań w celu osiągnięcia konsensusu w tak ważnej kwestii społecznej oraz uniknięcia eskalacji niezadowolenia w środowisku oświatowym” –czytamy w liście do szefa rządu podpisanym przez Sławomira Broniarza, prezesa ZNP i Sławomira Wittkowicza, przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” FZZ.

W liście do Prezydenta RP Andrzeja Dudy centrale proszę prezydenta o objęcie patronatu nad rozmowami reprezentatywnych central związkowych z rządem ws. podwyżek od stycznia 2022 roku.

„Mając na uwadze rolę Pana Prezydenta jako patrona dialogu społecznego w Polsce oraz wielokrotnie deklarowaną potrzebę dążenia do osiągnięcia kompromisu w ważnych społecznie kwestiach FZZ i ZNP zwracają się z wnioskiem o objęcie przez Pana Prezydenta patronatu nad rozmowami” –czytamy w liście do prezydenta podpisanym przez Sławomira Broniarza, prezesa ZNP i Sławomira Wittkowicza, przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” FZZ.

Przypomnijmy, że  1 lipca 2021 roku odbyło się w Warszawie spotkanie kierownictw oświatowych związków zawodowych – Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych.  Podczas rozmów ustalono, że Związek Nauczycielstwa Polskiego i Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” FZZ:

>> zawieszają udział swoich przedstawicieli w pracach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty;

>> warunkują powrót do rozmów od przedstawienia założeń budżetowych na oświatę na rok 2022 uwzględniających realny wzrost wynagrodzeń w oświacie i powiązanie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli ze średnią w gospodarce, a nie jak proponuje rząd – z tzw. minimalnym wynagrodzeniem;

>> oczekują prowadzenia rozmów w dwustronnej formule rząd – oświatowe związki zawodowe pod patronatem Prezydenta RP.

(JK, GN)

Komunikat ZNP po spotkaniu oświatowych związków zawodowych

ZNP i FZZ razem o zmianach w Karcie Nauczyciela, które forsuje MEiN. Oświatowa „Solidarność” nie przyjęła zaproszenia