„Wykłady online, zajęcia praktyczne – stacjonarnie”. Uniwersytet Warszawski stawia na hybrydowy model nauczania

Na Uniwersytecie Warszawskim w semestrze zimowym wykłady będą się odbywać w formie online, a zajęcia praktyczne – stacjonarnie, ale w małych grupach – zapowiedziała uczelnia. Zajęcia w roku akademickim 2020/2021 ruszą 15 października. Podobną decyzję podjęły wcześniej Uniwersytet Jagieloński i kilka innych uczelni.

„Wprowadzenie mieszanego systemu kształcenia w nadchodzącym semestrze związane jest z obowiązującym reżimem sanitarnym, w tym koniecznością zachowania odpowiedniego dystansu fizycznego podczas zajęć” – poinformowano w komunikacie na stronie UW.

– Nie chcielibyśmy być uniwersytetem, który będzie przestawiał się wyłącznie na zdalne nauczanie. To nie jest internetowa szkoła organizująca różnego rodzaju kursy. To uniwersytet. Życie uniwersyteckie formuje tych, którzy w nim uczestniczą. Na uczelni można się nauczyć nie tylko rzeczy przydatnych zawodowo, ale też pewnego sposobu myślenia, podchodzenia do rozwiązywania problemów, sposobu wspólnego decydowania o przyszłości, bycia społecznością. To jest nieprzekładalne na internet – powiedział prof. Marcin Pałys, rektor UW, w wywiadzie dla Polskiego Radia RDC.

Decyzja o hybrydowym kształceniu związana jest przede wszystkim z realizacją zajęć praktycznych i warsztatowych. Drugi powód to chęć ułatwienia początkowego funkcjonowania na uniwersytecie nowym studentom.

Wykłady zdalnie, zajęcia praktyczne w małych grupach – stacjonarnie. To plan kształcenia na nadchodzący semestr. –…

Opublikowany przez Uniwersytet Warszawski Czwartek, 6 sierpnia 2020

W związku ze zmianą terminów tegorocznych matur, a także możliwymi utrudnieniami dotyczącymi finalizacji prac dyplomowych przez kandydatów na studia II stopnia, na UW zdecydowano o przesunięciu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 na 15 października.

Okres między 1 a 15 października 2020 roku miałby być przeznaczony na dokończenie procesu rekrutacji na studia oraz innych spraw związanych z dydaktyką, których rozstrzygnięcie było utrudnione ze względu na pandemię, m.in. finalizacji prac dyplomowych. Oficjalna inauguracja roku akademickiego odbędzie się w ustawowym terminie, 1 października 2020 roku.

(JK, GN)

Fot: Uniwersytet Warszawski/Facebook

Uczelnie wyższe chcą wdrażać po wakacjach hybrydowy model nauki. Uniwersytet Jagielloński informuje o trzech formach kształcenia