WSA: Przedszkola mogą dawać więcej punktów za zaszczepienie dziecka. Ochrona m.in. nauczycieli leży w interesie społecznym

Dzieci, które przeszły obowiązkowe szczepienia, będą miały większą szansę na przyjęcie do przedszkola – tak wynika z decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. „Przedszkole to nie tylko uczęszczające do niego dzieci, ale także pracownicy. W interesie społecznym leży minimalizowanie narażenia tej grupy na zachorowanie – orzekł WSA.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł, że z uwagi na fakt, iż przedszkole to nie tylko dzieci, ale także pracownicy, minimalizowanie narażenia tej grupy na zachorowanie znajduje się w interesie społecznym – podała „Rzeczpospolita”.

Wydając taką decyzję sąd zauważył również, że szczepienia chronią zarówno osobę, która się im poddaje, jak również najbliższe otoczenie. W ten sposób organ przyznał rację władzom Piekar Śląskich, uchylając jednocześnie rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego związane z uchwałą rekrutacyjną.

Przedstawiciele rady gminy podjęli decyzję o przyznawaniu dodatkowych punktów przy rekrutacji zaszczepionym dzieciom. Wojewoda śląski uznał jednak, że proces przyjmowania dzieci nie może zastępować narzędzi, które z ustawowego punktu widzenia zobowiązują do ich szczepienia. Efektem tego była rzekoma dyskryminacja w dostępie do edukacji dzieci, które nie zostały zaszczepione.

Sąd przypomniał jednak, że konstytucja zapewnia obywatelom prawo do ochrony zdrowia, dlatego też państwo wprowadziło ustawowy obowiązek szczepień ochronnych. Osoby, które nie zdecydują się na ich wykonanie narażają się na różne konsekwencje.

W dalszej części uzasadnienia sąd wskazał, że rodzice, którzy aplikują o przyjęcie ich dziecka do przedszkola dobrowolnie decydują się na rezygnację z częściowej ochrony prywatności, na ile jest to niezbędne przy rekrutacji. W związku z tym rada gminy miała prawo do ustalenia takich zasad w kwestii przyjmowania dzieci do placówek.

Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na przepisy uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wymogu szczepień ochronnych jako warunku przyjęcia dziecka do miejskich żłobków. WSA uznał skargę za bezzasadną. Podobne uchwały jak Rada Warszawy podejmowały też inne samorządy.

(JK, GN)

Źródło: rp.pl

Fot: Gov.pl

WSA: Wymóg szczepień w rekrutacji do żłobków w Warszawie jest zgodny z prawem

RPO: Potrzebna ustawa o szczepieniach jako warunku przyjęcia do żłobka i przedszkola