WSA: Wymóg szczepień w rekrutacji do żłobków w Warszawie jest zgodny z prawem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na przepisy uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wymogu szczepień ochronnych jako warunku przyjęcia dziecka do miejskich żłobków. WSA uznał skargę za bezzasadną.

Uchwała stołecznych radnych z 28 listopada 2019 roku budziła wątpliwości niektórych rodziców, a przeciwko miastu została skierowana w tej sprawie skarga do sądu.WSA podkreślił, że warunek dotyczący szczepień ochronnych w procesie rekrutacji do miejskich żłobków jest zgodny z zasadami wynikającymi z Konstytucji RP, która gwarantuje ochronę zdrowia obywateli, w szczególności zwracając uwagę na dobro dziecka, jego prawa do zdrowia i życia.

Od 1 stycznia stołeczne żłobki tylko dla szczepionych dzieci. Radni przyjęli uchwałę w tej sprawie

– Konstytucja reguluje powinności państwa polegające na zapewnieniu szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom i zwalczaniu chorób epidemiologicznych – takie obowiązki spoczywają również na samorządzie – stwierdził sąd.

Sąd podkreślił, że nie może być mowy o dyskryminacji dzieci, których rodzice odmawiają poddania ich ustawowemu obowiązkowi szczepień. Zdaniem sądu muszą oni liczyć się z konsekwencjami swojego wyboru i nie mogą wymagać, aby niezaszczepione maluchy były traktowane na równi z tymi, których rodzice przestrzegają ustawowych obowiązków.

Podobne uchwały jak Rada Warszawy podejmowały też inne samorządy. Ostatnio szczepionki stały się elementem kampanii wyborczej. Prezydent Andrzej Duda na wiecu w Końskich stwierdził, że „nie jest zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych”, co spotkało się ze zdecydowaną reakcją stowarzyszeń lekarskich. Potem zapewniał, że jego słowa zostały zmanipulowane bo chodziło mu tylko o koronawirusa.

(JK, GN)

RPO: Potrzebna ustawa o szczepieniach jako warunku przyjęcia do żłobka i przedszkola

Zaszczepienie dziecka jako kryterium dostępu do publicznych placówek? MEN nie widzi potrzeby zmian w ustawie