Zaszczepienie dziecka jako kryterium dostępu do publicznych placówek? MEN nie widzi potrzeby zmian w ustawie

MEN nie widzi podstaw, aby zmieniać ustawowe kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli pod kątem obowiązkowego szczepienia dziecka. Tak resort zareagował na postulaty w tej sprawie zgłaszane przez niektóre samorządy. Także RPO sugerował ustawowe mobilizowanie rodziców do obowiązkowych szczepień dzieci.

Przypomnijmy, że niektóre samorządy premiują zaszczepione dzieci podczas rekrutacji, ale w całym kraju sytuacja jest zróżnicowana.

Od 1 stycznia stołeczne żłobki tylko dla szczepionych dzieci. Radni przyjęli uchwałę w tej sprawie

Kielce chcą ułatwić rekrutację do przedszkoli zaszczepionym dzieciom

Według RPO można by zaaprobować ustawowe zmobilizowanie rodziców do obowiązkowych szczepień dzieci. Dr Adam Bodnar pisał do MEN, że część samorządów wskazuje poddanie dziecka obowiązkowym szczepieniom jako dodatkowe kryterium rekrutacyjne do publicznych żłobków czy przedszkoli. Za podstawę uznają art. 131 ust. 4 Prawa oświatowego. Te uchwały samorządów są często zaskarżane przez wojewodów do sądów administracyjnych. Pisaliśmy o tym tutaj:

RPO: Potrzebna ustawa o szczepieniach jako warunku przyjęcia do żłobka i przedszkola

W reakcji na wystąpienie Rzecznika MEN stwierdziło, że widzi wystarczającego uzasadnienia wprowadzenia na poziomie przepisów ustawowych zmian w kryteriach rekrutacji do publicznego przedszkola. W uzasadnieniu tej decyzji można przeczytać m.in., że rekrutacja dzieci do przedszkola publicznego jest prowadzona zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Norma ta uniemożliwia jakiekolwiek formy dyskryminowania prawnego.

Z kolei w ocenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „kwestia dotyczy niewielkiej liczby gmin w Polsce”

Odpowiedzi MEN i MRPiPS w sprawie obowiązkowych szczepień można znaleźć tutaj. 

 

(JK, GN)