Zasiłek opiekuńczy jednak do 24 maja? Rząd wprowadza zmiany

Rząd, ze względu na trwający stan epidemii, wydłużył zamknięcie szkół do 24 maja, ale zasiłek opiekuńczy dla rodziców został w pierwszej wersji przedłużony zaledwie do 3 maja. Do Sejmu wpłynęła jednak autopoprawka do kolejnej aktualizacji tarczy antykryzysowej, która zmienia tę datę na 24 maja.

Wprawdzie rząd ogłosił w środę możliwości wprowadzenia form opieki w placówkach takich jak przedszkola i żłobki od 6 maja, ale zasiłek opiekuńczy miałby obowiązywać dopóki dzieci nie rozpoczną nauki w szkole. Do tzw. tarczy antykryzysowej zgłoszono specjalną autopoprawkę. Zmienia ona datę zakończenia wypłat zasiłków opiekuńczych z 4 na 25 maja, co oznacza, że ostatnim dniem, w którym rodzicom będzie przysługiwał dodatek, będzie już nie 3 a 24 maja.

Zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dzieckiem podczas pandemii przysługuje rodzicom dzieci do 8. roku życia. Zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, a także do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

(JK, GN)

Samorządy będą mogły otworzyć żłobki i przedszkola

Zamknięcie szkoły – świadczenia dla rodzica. Zasiłek opiekuńczy – kiedy i dla kogo?