Zawiadomienie po wiecu prezesa PiS w szkole w Ostrowcu. Czy doszło do naruszenia prawa oświatowego?

W niedzielę 3 lipca 2022 r. w Zespole Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim ( dawne Technikum Hutniczo- Mechaniczne) odbyło się spotkanie członków Prawa i Sprawiedliwości na czele z prezesem Jarosławem Kaczyńskim z wyborcami. Patryk Stępień, dyrektor Biura Posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz, zawiadomił Kuratorium Oświaty w Kielcach o możliwości naruszenia prawa oświatowego.

„Zakaz działalności partii i organizacji politycznych w szkole (placówce) jest zakazem bezwzględnym. Nie może on być uchylony – w ogóle i pod żadnym pretekstem. Szkoła ma być w demokratycznym państwie prawnym instytucją światopoglądowo i politycznie neutralną” – podkreśla Stępień. Pełną treść zawiadomienia można znaleźć tutaj.

„Art. 86 Prawa Oświatowego zakazuje działalności partii na terenie szkół. Tymczasem od godz. 13:00 w Ostrowcu Świętokrzyskim, na terenie jednej ze szkół, PiS organizuje hucpę polityczną ze swoimi prominentnymi działaczami, w tym z naczelnikiem. Ciekawe co na to Kurator Oświaty, który w 2017 roku przypominał o w/w artykule w świetle programu #WoSzPosłem?” – napisał Stępień na Facebooku.

Nawiązał w ten sposób do akcji „WOS z posłem” z 2017 r. w ramach której Joanna Mucha ówczesna posłanka Platformy Obywatelskiej oraz Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej prowadziły zajęcia w szkołach w Skarżysku-Kamiennej i Ostrowcu Świętokrzyskim.

Takich działań zakazał Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik argumentując. że lekcje prowadzić mogą tylko nauczyciele, a nie parlamentarzyści, by szkoły były miejscem apolitycznym.

Co mówi Art. 86 Prawa Oświatowego?

Art.  86.

  1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.
  1.  Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.
  2. W szkołach i placówkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 83 ust. 6, oraz w szkołach i placówkach, w których nie utworzono rady szkoły lub placówki, nie stosuje się wymogu uzyskania pozytywnej opinii odpowiednio rady szkoły lub placówki i rady rodziców, o których mowa w ust. 2.

 

„Mając powyższe na względzie, wnoszę o przeprowadzenie, w ramach nadzoru pedagogicznego, postępowania wyjaśniającego oraz poinformowanie mnie o wnioskach na piśmie” – wnosi Patryk Stępień w piśmie do kuratorium.

Prezes PiS do regionu świętokrzyskiego przyjechał w ramach akcji „Polska w Sercu”. O godzinie 13 spotykał się z mieszkańcami Ostrowca Świętokrzyskiego w Zespole Szkół numer 3.

Jak relacjonuje portal echodnia.eu samo spotkanie otworzył poseł PiS Andrzej Kryj, ale obecni byli również innymi parlamentarzyści, jak pełnomocnik tej partii w okręgu ostrowieckim- posłanka Agata Wojtyszek, wiceminister sportu Anna Krupka, senator Jarosław Rusiecki, poseł Krzysztof Lipiec, poseł Marek Kwitek.

Jarosław Kaczyński swoje wystąpienie oparł na bieżącej sytuacji gospodarczej i politycznej w Polsce. Stwierdził, że sytuacja w kraju zmienia się na lepsze, odnosząc się także do rządów poprzedników, czyli Platformy Obywatelskiej.

Przed budynkiem Zespołu Szkół numer 3 zgromadziła się grupa mieszkańców z transparentami przeciwko polityce rządu.

(JK, GN)

Fot: PiS/Twitter

Dyrektor szkoły w Dobczycach zawieszona za udział uczniów w “Tour de Konstytucja”

RPO tłumaczy kurator Nowak, dlaczego uczenie dzieci o Konstytucji jest zgodne z prawem