Zielona Góra: Radni apelują do premiera o podwyżki dla nauczycieli i poprawę warunków pracy w szkołach

Rada Miasta Zielona Góra przyjęła apel do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie poprawy warunków pracy nauczycieli szkół publicznych, nauczycieli akademickich, a także pracowników innych placówek oświatowych i psychologów dziecięcych. W apelu radni domagają się m.in. podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

Apel do premiera napisali radni Zielonej Razem, czyli drużyny prezydenta Janusza Kubickiego a odczytał go radny Grzegorz Hryniewicz.

„Radni Miasta Zielona Góra z przerażeniem obserwują postępujące błyskawicznie pogorszenie warunków pracy grup zawodowych, których celem jest nauka i wychowanie polskiej młodzieży oraz galopującą pauperyzację zawodów nauczycielskich. Polscy nauczyciele nigdy nie byli grupą dobrze wynagradzaną ale ostatnie lata spowodowały, iż pod względem płacowym, na tle nauczycieli europejskich są pariasami” – czytamy m.in. w apelu do premiera.

„Ze smutkiem zauważamy, że zawód nauczycielski jest niedoceniany od wielu lat przez kolejne rządy. Problem narastał przez lata aż doszliśmy do sytuacji, iż w każdej gminie, w każdej jednostce samorządu terytorialnego, w większości placówek oświatowych brakuje nauczycieli i kadry pedagogicznej. Nauczający coraz częściej podejmują decyzję o rezygnacji z zawodu, kandydatów chętnych do pracy z uczniami nie ma, pogłębiają się problemy kadrowe w szkołach i przedszkolach (…)” – podkreślono. „Braki kadrowe przyczyniają się do spadku jakości kształcenia i pogłębiania nierówności edukacyjnych dzieci, młodzieży i studentów” – wskazano.

Według radnych „jednym z głównych powodów tej sytuacji są marne, w stosunku do kwalifikacji, zarobki”.

„Mamy w Polsce rekordową inflację. Najniższe wynagrodzenie krajowe od 01. 01 2023 ma wynieść 3490 zł brutto, a nauczycielska pensja, 3424 zł. Czyli mniej niż wynagrodzenie najniższe. Polski rząd znalazł środki na program 500+, dodatkowe emerytury, dodatki węglowe i inne. Czas najwyższy uruchomić program >>Nauczyciel godnie wynagradzany<<”. – apelują radni.

„Panie premierze dziś podwyżki dla stanu nauczycielskiego to nie zaspokojenie roszczeń płacowych grupy grupy zawodowej. To polska racja stanu!” – wzywają.

Jak relacjonuje portal zielonagora.naszemiasto.pl radny Sławomir Kotylak upomniał się o innych pracowników oświaty, administrację i obsługę. Na co Tomasz Sroczyński odpowiedział, że apel jest skierowany do premiera, bo to rząd ustala nauczycielskie pensje, natomiast wynagrodzenie administracji i obsługi w szkołach to już kompetencja samorządu.

– A sytuacja jest naprawdę poważna. W Zielonej Górze ratują nas emeryci, którzy wracają do szkół – podkreślał T. Sroczyński.

Radny Janusz Rewers zauważył z koeli, że dla oświaty nie tylko kwestie finansowe są istotne. I zaproponował: – Czy możemy dodać do apelu jedno zdanie o nieideologizowanie szkoły, czego przykładem może być podręcznik HIT? (Historia i teraźniejszość).

Prezydent Janusz Kubicki ocenił, że apel jest konkretny i dotyczy podwyżek. Nie ma sensu dopisywać innych rzeczy, bo problemów w oświacie jest wiele. A apel wtedy stanie się innym dokumentem.

Ostatecznie radni przyjęli apel w pierwotnej wersji.  Za było 20 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Nikt nie był przeciw.

Zapis audio i wideo z sesji Rady Miasta znajduje się tutaj.  Pełną treść apelu radnych do premiera Morawieckiego można znaleźć tutaj

(JK, GN)

Fot: UM Zielona Góra/Facebook

Zielona Góra: Większość radnych zagłosowała za podwyżkami dla nauczycieli

Związek oczekuje spotkania z premierem ws. wynagrodzeń. Jak najszybciej, nie później niż do 10 września