Związek oczekuje spotkania z premierem ws. wynagrodzeń. Jak najszybciej, nie później niż do 10 września

ZNP zwrócił się do premiera o pilne spotkanie w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli – w możliwie jak najszybszym terminie, nie później niż do 10 września br. Związek chce rozmawiać o podwyżkach dla wszystkich nauczycieli od września. Propozycje MEiN nie spełniają tych oczekiwań. ZNP przypomina, że minister edukacji podczas spotkania ze związkowcami 23 sierpnia złożył obietnicę w sprawie rozmów z szefem rządu. Jak stwierdza Związek w liście do premiera, takie spotkanie „bez wątpienia zapobiegnie eskalacji działań o charakterze protestacyjnym”. List do prezesa Rady Ministrów publikujemy w całości.

Warszawa, 25 sierpnia 2022 r.

Pan Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

23 sierpnia 2022 r. w Ministerstwie Edukacji i Nauki (po ośmiu miesiącach) wznowił prace Zespół do spraw statusu zawodowego nauczycieli, z udziałem strony rządowej, korporacji samorządowych i reprezentatywnych związków zawodowych. Jednym z tematów były wynagrodzenia nauczycieli.

Z zaskoczeniem przyjęliśmy przedstawienie propozycji wzrostu wynagrodzenia nauczycieli w roku 2023, zamiast propozycji zwiększenia uposażenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, których wynagrodzenie w wyniku nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela pozostało na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że tylko niewielka grupa nauczycieli została objęta podwyżką wynagrodzenia, natomiast przeszło 80 proc. nauczycieli ma „zamrożone” pensje.

Dlatego zwracamy się do Pana Premiera o spotkanie z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego w możliwie jak najszybszym terminie, nie później niż do 10 września br. Jest to kolejna nasza prośba o rozmowę w sprawie wzrostu wynagrodzenia nauczycieli. Niestety, dotychczas nie było jakiejkolwiek reakcji ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w kwestii ustalenia terminu spotkania. Wierzymy, że obecnie będzie to możliwe, co bez wątpienia zapobiegnie eskalacji działań o charakterze protestacyjnym.

Obietnicę rozmów z Prezesem Rady Ministrów złożył minister Przemysław Czarnek podczas posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty 23 sierpnia 2022 r.

 

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz/-/

Prezes ZNP

ZNP: Ogłaszamy pogotowie protestacyjne

Apel ZNP i FZZ o współdziałanie związków na rzecz wzrostu wynagrodzeń w oświacie