Zmiany w wytycznych dla żłobków i przedszkoli. Chodzi o kwarantannę

GIS zaktualizował wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli i żłobków. Zapisano w nich, że do placówek nie mogą przychodzić dzieci i pracownicy, jeśli ich domownicy przebywają na kwarantannie.

Jest to piąta aktualizacja wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków.

Wcześniej w wytycznych były zapisy mówiące, że do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego oraz w żłobków mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną oraz że nie wolno przyprowadzać dzieci, “jeśli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych”.

W aktualnej wersji wytycznych dodano zapis, że do placówki nie wolno przyprowadzać dziecka także wtedy, gdy “w domu przebywa osoba na kwarantannie”. Wprowadzono też analogiczny zapis dotyczący pracowników przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków.

Pozostałe zapisy w wytycznych nie uległy zmianie. Aktualne wytyczne są dostępne tutaj.

(JK, GN)

MEN, MZ i GIS przygotowały wytyczne dla świetlic szkolnych. W przedszkolach obowiązują wytyczne z 25 sierpnia

ZNP do nauczycieli przedszkoli: Jesteście ważni! Refundacja należy się także Wam

Koronawirus. Szkoły zamknięte, ale przybywa zakażeń w przedszkolach. Niektóre muszą być zamykane z powodu braku kadry