ZNP do nauczycieli przedszkoli: Jesteście ważni! Refundacja należy się także Wam

Jesteście ważni! Należy Wam się szacunek i podziw, ale też bezpieczne warunki pracy – zapewnił Związek Nauczycielstwa Polskiego w liście do nauczycieli i nauczycielek wychowania przedszkolnego. Związek zwrócił się też do premiera o zapewnienie pracownikom przedszkoli elementarnego bezpieczeństwa, a także o objęcie nauczycieli refundacją kosztów zdalnego kształcenia.

Do premiera trafiło już stanowisko Zarządu Głównego ZNP w sprawie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

ZNP domaga się w nim „podjęcia zdecydowanych działań, które zapobiegną dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa wśród dzieci i pracowników przedszkoli”. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie zostały bowiem objęte obowiązkiem przejścia na edukację zdalną i funkcjonują w trybie stacjonarnym.

Dlatego ZNP żąda:
* wprowadzenia regulacji uprawniających dyrektora do zamknięcia przedszkola lub oddziału przedszkolnego bez zgody sanepidu, jeśli sytuacja epidemiczna zagraża bezpieczeństwu dzieci lub pracowników
* objęcie kadry pracującej bezpośrednio z dziećmi bezpłatnymi testami
* zapewnienie środków ochrony, w tym rękawiczek jednorazowych i maseczek

Związek domaga się też przyznania:
* dodatku na zakup sprzętu do prowadzenia zdalnego nauczania
* dodatkowych środków finansowych dla samorządów ponoszących nieprzewidziane koszty związane z wyposażeniem placówek w sprzęt ochrony osobistej i środki higieniczno-sanitarne.

Według ZNP, rząd musi też opracować wytyczne przeciwepidemiczne, które określą m.in. dopuszczalną liczbę dzieci w oddziałach przedszkolnych.

„Za bulwersujący uznajemy fakt braku należytej troski ze strony rządzących o życie i zdrowie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach” – czytamy w stanowisku ZG ZNP.

Związek wystosował też list do nauczycieli i nauczycielek wychowania przedszkolnego. „Jesteście ważni. W tym trudnym okresie wykonujecie bardzo ważną i potrzebną pracę! Należy Wam się szacunek i podziw, ale też bezpieczne warunki pracy” – czytamy w liście.

„My doceniamy Waszą rolę! Rozumiemy też Wasze obawy i strach związany z codziennym wyjściem do pracy. Rząd – nie kierując Was na zdalną pracę – nie zapewnił Wam bezpiecznych warunków w miejscu pracy ani dostępu do testów czy szczepień” – zapewnił ZNP.

Cały list Związku do nauczycieli i nauczycielek wychowania przedszkolnego można przeczytać poniżej:

Drogie Koleżanki!
Drodzy Koledzy!

Kierujemy ten list – przede wszystkim do nauczycieli i nauczycielek wychowania przedszkolnego, świetlic, szkół i placówek specjalnych oraz pracowników tychże – czyli do osób, które w czasie drugiej fali pandemii pracują bezpośrednio z dziećmi i uczniami w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Jesteście ważni. W tym trudnym okresie wykonujecie bardzo ważną i potrzebną pracę! Należy Wam się szacunek i podziw, ale też bezpieczne warunki pracy.

My doceniamy Waszą rolę! Rozumiemy też Wasze obawy i strach związany z codziennym wyjściem do pracy. Rząd – nie kierując Was na zdalną pracę – nie zapewnił Wam bezpiecznych warunków w miejscu pracy ani dostępu do testów czy szczepień.

Jako związek zawody występujemy w Waszej obronie. W obliczu dramatycznego wzrostu zachorowań na COVID-19, Związek Nauczycielstwa Polskiego kolejny raz domaga się od rządu podjęcia zdecydowanych działań, które zapobiegną dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa wśród dzieci i pracowników przedszkoli.

W związku z powyższym żądamy:
· wprowadzenia regulacji uprawniającej dyrektora do zamknięcia przedszkola, w tym także oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole, bez zgody sanepidu w sytuacji, gdy dalsze funkcjonowanie placówki zagraża bezpiecznemu pobytowi dzieci i pracowników,
· objęcia kadry pracującej bezpośrednio z dziećmi bezpłatnymi testami,
· zapewnienia środków ochrony, w tym rękawiczek jednorazowych i maseczek.

Ponadto domagamy się przyznania:
· dodatku na zakup sprzętu do prowadzenia zdalnego nauczania,
· dodatkowych środków finansowych dla samorządów ponoszących nieprzewidziane koszty związane z wyposażeniem placówek w sprzęt ochrony osobistej i środki higieniczno-sanitarne,
· opracowania wytycznych przeciwepidemicznych, które określą m. in. dopuszczalną liczbę dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Za bulwersujący uznajemy fakt braku należytej troski ze strony rządzących o życie i zdrowie nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Refundacja 500 zł. Komu się należy? Kto nie dostanie dodatkowych pieniędzy?

Koronawirus. Szkoły zamknięte, ale przybywa zakażeń w przedszkolach. Niektóre muszą być zamykane z powodu braku kadry

(PS, GN)