ZMP wzywa MEN do uregulowania zasad wynagradzania nauczycieli w czasie nauki zdalnej i rezygnacji z egzaminów

„Wprowadzone przepisy i zalecenia  przerzucają na samorządy terytorialne i dyrektorów szkół niedookreślone obowiązki, obniżają poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, narażają samorządy na daleko idące konsekwencje finansowe (głównie  z powodu nieuregulowania zasad wynagradzania nauczycieli i zasad przekazywania przez samorządy dotacji szkołom i przedszkolom prowadzonym przez podmioty niesamorządowe)” – alarmuje Związek Miast Polskich i wzywa szefa MEN Dariusza Piontkowskiego do „uregulowania w trybie pilnym, kwestii kluczowych dla funkcjonowania systemu oświaty i wychowania”.

Podczas trzeciego nadzwyczajnego posiedzenia zarządu ZMP 1 kwietnia, przyjęto stanowisko w sprawie pilnej potrzeby uregulowania zasad funkcjonowania systemu oświaty i wychowania w okresie epidemii.

Według ZMP wydane przez MEN rozporządzenia na czas epidemii „są bardzo ogólnikowe, nie tylko, że nie zawierają konkretnych regulacji odnośnie funkcjonowania szkół i przedszkoli, a wręcz odwrotnie, przyczyniają się do chaosu w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli”

Jak organizować proces zdalnego nauczania? W jaki sposób komunikować się z uczniami? Jakie narzędzia wykorzystać? Czy są…

Opublikowany przez Związek Miast Polskich Środa, 1 kwietnia 2020

 

„Równocześnie Minister  Edukacji Narodowej, bez podstawy prawnej, wydaje nieprzejrzyste zalecenia i rekomendacje dla dyrektorów szkół i nauczycieli” – czytamy w stanowisku samorządowców.

Dlatego ZMP wzywa szefa MEN do uregulowania w trybie pilnym:

>> zasad wynagradzania nauczycieli i wychowawców, w czasie wykonywania lub niewykonywania (m.in. z powodów obiektywnych, takich jak w przypadku osób pracujących w przedszkolach, bibliotekach, świetlicach, internatach itd.) przez nich pracy zdalnej, której status, jest w przeciwieństwie do telepracy niedoregulowany;

>> zasad kształtowania dotacji dla szkół i przedszkoli nie prowadzonych przez samorządy terytorialne;

>> podjęcia decyzji o rezygnacji z  przeprowadzania w bieżącym roku egzaminu dla ósmoklasistów i przesądzenia o tym, że podstawą do  kwalifikacji do szkól ponadpodstawowych będzie konkurs świadectw;

>> podjęcia decyzji o przesunięciu terminu matur, a w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki, terminów naboru na uczelnie wyższe;

>> wyprowadzenia zmian w obowiązujących rozporządzeniach regulujących  terminy sporządzania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji szkół i przedszkoli.

Cały apel ZMP do MEN można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Samorządowcy o zdalnym nauczaniu. „Trzeba zmienić kalendarz roku szkolnego”