ZNP: 30 proc. szkół nie zatrudniło pedagoga specjalnego, psychologa lub logopedy (wyniki ankiety)

21 proc. szkół nie zatrudnia pedagoga; 30 proc. szkół nie zatrudniło pedagoga specjalnego, psychologa lub logopedy; 65 proc. szkół nie zatrudniło terapeuty pedagogicznego – wynika m.in. z ankiety w sprawie warunków pracy nauczycieli specjalistów. Część wyników badania ankietowego w formie graficznej zamieścił na Facebooku Okręg Pomorski ZNP. Więcej na ten temat – w najnowszym Głosie Nauczycielskim (nr 4 z 25 stycznia br.).

„Wobec narastających problemów sygnalizowanych nam przez nauczycieli specjalistów (pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych), Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się z uprzejmą prośbą o udział w badaniu ankietowym dotyczącym szeroko rozumianych warunków pracy tych nauczycieli” – tak ZNP zachęcał do wypełnienia ankiety.

„Naszym celem jest zdiagnozowanie aktualnej sytuacji i skali problemów występujących wśród tej grupy nauczycieli.  Wyniki badania ankietowego zostaną przekazane do sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Ministra Edukacji i Nauki” – podkreślał ZNP.

Badanie zrealizowano na reprezentatywnej próbie badawczej.

Więcej na ten temat przeczytacie w Głosie Nauczycielskim nr 4 z 25 stycznia br.

(GN)

ZNP zachęca do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym warunków pracy nauczycieli specjalistów

MEiN reaguje na interwencję ZNP ws. przepisów określających standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów

Parlament uchwalił standardy zatrudniania nauczycieli-specjalistów