ZNP do premiera: Nauczyciele i pracownicy oświaty powinni mieć dostęp do testów na koronawirusa

Nauczyciele i pracownicy oświaty powinni otrzymać prawo do poddania się bezpłatnym testom na obecność koronawirusa. ZNP zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o wsparcie pracowników szkół i przedszkoli w zapewnieniu im elementarnego bezpieczeństwa

To reakcja Związku na szokujące wyniki badań na obecność koronawirusa u pracowników żłobków i przedszkoli w Łodzi. Okazało się, że u aż 14 proc. pracowników test dał wynik pozytywny. W efekcie, Łódź musiała zrezygnować z otwarcia niemal wszystkich żłobków i części przedszkoli.

Łódź przebadała pracowników żłobków i przedszkoli. U co siódmego stwierdzono obecność koronawirusa!

Wyniki badań z Łodzi zaniepokoiły nauczycieli i pracowników oświaty w całym kraju. Szczególnie, że od 25 maja rząd zamierza szerzej otworzyć placówki oświatowe – do szkół mają wrócić uczniowie klas I-III, a uczniowie klas VIII otrzymają prawo do konsultacji z nauczycielami na terenie szkół.

Po przebadaniu testem na koronawirusa pracowników żłobków i przedszkoli w Łodzi. Marek Ćwiek: Skala zjawiska poraża

Według Związku, nauczyciele i pracownicy oświaty powinni mieć prawo do podobnych badań, jakie przeprowadzono w Łodzi. „W związku z decyzją rządu o stopniowym uruchamianiu przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, apelujemy o zapewnienie nauczycielom i pracownikom tych placówek dostępu do bezpłatnych i szybkich testów na obecność koronawirusa” – czytamy w liście prezesa ZNP Sławomira Broniarza do premiera Morawieckiego.

Jego zdaniem, takie rozwiązanie zapewni większe bezpieczeństwo dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom 22 tys. placówek wychowania przedszkolnego, 14 tys. szkół podstawowych i placówek oświatowych.

Ankieta Głosu. Zapraszamy do głosowania:

Czy częściowe otwarcie szkół na miesiąc przed wakacjami to słuszna decyzja?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Prawo do bezpłatnych testów byłoby wypełnieniem „Wytycznych GIS, MZ i MEN” dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz placówek. Chodzi o punkt mówiący, że „do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną”.

„Bez dostępu do testów nie będziemy mieli informacji o stanie zdrowia pracowników” – czytamy w liście.

Związek przypomniał, że „obowiązkiem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa w systemie edukacji. To podstawowe zadanie rządu szczególnie w czasie trwającej epidemii”.

„Dlatego w trosce o zdrowie i życie uczniów i nauczycieli domagamy się dostępu do testów na obecność koronawirusa dla pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Zwiększenie liczby testów zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. Zastosowanie ich w grupie pracowników oświaty pozwoli uniknąć tworzenia się nowych ognisk zakażenia koronawirusem w sektorze edukacyjnym” – podkreślono w liście.

Prezes Broniarz przypomniał, że po raz pierwszy ZNP apelował o testy dla nauczycieli i pracowników oświaty już w kwietniu br.

„O potrzebie wprowadzenia tego rozwiązania w skali całego kraju świadczą najnowsze wyniki badań przeprowadzonych w Łodzi. Jak informują władze Łodzi, aż u 14 proc. przebadanych pracowników test dał wynik pozytywny lub wątpliwy” – podsumował Sławomir Broniarz.

(PS, GN)