ZNP: Działania dotyczące ustawy o zawodach medycznych i nauczycieli logopedów

„24 kwietnia 2023 r. Komisja Pedagogiczna i Komisja Ochrony Pracy ZG ZNP zorganizuje spotkanie, w którym wezmą udział – poza członkami Komisji – przedstawiciele nauczycieli logopedów, a także przewodnicząca Polskiego Związku Logopedów – Milena Stasiak” – informuje na swojej stronie ZNP. Głównym celem spotkania jest omówienie zagrożeń wynikających z projektu ustawy o zawodzie medycznym oraz przyjęcie stanowiska ZNP w sprawie podjęcia wspólnych działań z przedstawicielami Polskiego Związku Logopedów.

„W kontekście projektu ustawy o zawodach medycznych kierowane są do Związku Nauczycielstwa Polskiego liczne pytania dotyczące wykonywania zawodu logopedów, dla których podstawowym miejscem zatrudnienia jest placówka oświatowa” – podaje Związek.

„W związku z tym, że ustawa ta włącza logopedów do zawodów medycznych, Zespół Polityki Edukacyjnej ZNP przesłał do ministra zdrowia pytanie, czy zapisy ustawy pozwalać będą na wykonywanie zawodu logopedy poza systemem oświaty bez konieczności kwalifikacji medycznych” – czytamy w komunikacie.

Cały komunikat znajduje się tutaj

Wcześniej ZNP wystosował do MEiN pismo z pytaniem o szkolnych logopedów. Z odpowiedzi, którą Związek otrzymał 10 marca br. wynika, że projektowana ustawa nie dotyczy nauczycieli logopedów zatrudnionych w placówkach edukacyjnych.

***

Tymczasem już ponad 100 tys. osób poparło protest logopedów i podpisało się pod ich petycją. Logopedzi protestują przeciwko wpisaniu ich zawodu do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych. Zaostrzone rygory dotyczące prowadzenia terapii mowy budzą obawy o to, że dostęp do pomocy logopedów będzie ograniczony.

Petycję można podpisać tutaj

(GN)

ZNP: Informacja dotycząca nauczycieli logopedów zatrudnionych w szkołach

PZL: Nowa ustawa o niektórych zawodach medycznych może ograniczyć dostęp dzieci i młodzieży do terapii logopedycznej