ZNP napisał do MEN ws. konsultacji z maturzystami. Postuluje zmiany w prawie i domaga się wynagrodzenia dla nauczycieli

Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez ministra edukacji, konsultacje można przeprowadzać tylko i wyłącznie z uczniami. To, co mówi minister na konferencjach prasowych: >>Wprowadzamy konsultacje z maturzystami<< nie ma odzwierciedlenia w przepisach prawa oświatowego” – argumentuje ZNP. Związek wystosował opinię w tej sprawie do szefa MEN Dariusza Piontkowskiego.

ZNP podkreśla, że zgodnie z nowelizacją rozporządzenia o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

>>od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

>> od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej”.

Dlatego – jak czytamy w stanowisku ZNP –  jeśli minister edukacji chce uruchomić konsultacje dla maturzystów, powinien  dokonać odpowiednich zmian w rozporządzeniu MEN zmieniającym rozporządzenie z 11.03.2020 r. ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty uzupełniając je o zapis: >>absolwentów szkół ponadpodstawowych<<

ZNP oczekuje także zagwarantowania nauczycielom wynagrodzenia za wykonaną pracę. Związek proponuje zapis: >>konsultacje nauczyciele realizują w ramach godzin ponadwymiarowych<<.

Pełną treść opinii ZNP ws. zajęć na odległość można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Kto zapłaci nauczycielom za konsultacje z absolwentami liceów? MEN liczy na nauczycielską “empatię, wrażliwość”