ZNP oczekuje od rządu przywrócenia uprawnień emerytalnych z art. 88 Karty

Przywrócenie uprawnień do wcześniejszej emerytury po 30 latach pracy, w tym 20 latach „przy tablicy” – to najważniejszy postulat, z jakim przedstawiciele ZNP poszli na dzisiejsze spotkanie grupy roboczej w MEiN

Dziś o godzinie 11.00 rozpoczęło się spotkanie grupy roboczej w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Jak zapowiedział resort edukacji, spotkanie ma być poświęcone tematowi emerytur stażowych dla nauczycieli.

ZNP reprezentują: wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz członkowie ZG ZNP – Edyta Książek, Urszula Woźniak i Adam Młynarski.

W środę MEiN spotyka się ze związkami. Tematem nauczycielskie emerytury

– Jak rozumiem, dzisiaj poznamy projekt, który przywróci nauczycielom uprawnienia z art. 88 Karty odebrane w 1999 r. przez rząd AWS-UW. Na spotkanie idziemy z nadzieją, że te wszystkie deklaracje, które były i są składane przez ministra Czarnka, mają pokrycie. Chcemy również zadać kilka pytań, które zapewne się pojawią po tym, jak otrzymamy projekt ustawy – powiedział przed wejściem na rozmowy w MEiN Krzysztof Baszczyński.

Pomimo wniosku ZNP o wcześniejsze udostępnienie związkom materiałów dotyczących tego tematu, ministerstwo edukacji odmówiło przesłania swoich propozycji jeszcze przed spotkaniem. Związkowcy usłyszeli, że wszystkie szczegóły poznają podczas spotkania w MEiN.

Jak tylko ZNP otrzyma ministerialny projekt przywrócenia uprawnień emerytalnych nauczycieli, roześle go do wszystkich ogniw związkowych po to, żeby „nauczyciele poznali to, o czym resort edukacji mówi od roku 2016 r.”. Pierwsze obietnice przywrócenia uprawnień emerytalnych padły bowiem jeszcze z ust minister Anny Zalewskiej.

– Rozumiem, że dzisiaj pan minister przedstawi projekt ustawy. Da nam on tytuł do rozmowy o ewentualnych wątpliwościach i na tej podstawie wyrazimy swoją opinię – zapewnił Krzysztof Baszczyński.

ZNP trzyma się obietnic składanych przez ministra Czarnka. – Czyli tego, że zostanie przywrócone to, co zostało nauczycielom odebrane w 1999 r. – oświadczył wiceprezes ZG ZNP. – Ufamy słowom pana ministra, że wszystko jest gotowe, że wszystko jest zapięte na ostatni guzik – dodał.

Według ZNP, uprawnienia emerytalne nauczycieli powinny zostać przywrócone jak najszybciej, najlepiej jeszcze w tym roku. – Na to od wielu lat czekają nauczyciele. Chcemy odzyskać to, co nam zabrano, czyli możliwość przejścia na emeryturę po 30 latach pracy, w tym 20 latach „przy tablicy” – dodał.

Przepis art. 88 Karty wygasł 31 grudnia 2008 r., czyli po upływie 10-letniego vacatio legis wprowadzonego przez autorów zmian emerytalnych – tj. polityków nieistniejącej już AWS i UW z Jerzym Buzkiem na czele (z wcześniejszej emerytury nadal mogą skorzystać nauczyciele, którzy spełnili warunki stażowe do końca 2008 r.).

Emerytury. Kiedy odebrano nauczycielom art. 88 KN i kto nie chciał utrzymania uprawnień emerytalnych nauczycieli

Według ZNP, system wcześniejszych emerytur powinien spełniać trzy podstawowe warunki:
* rozwiązania muszą dotyczyć wszystkich nauczycieli, którzy mają określony staż pracy
* emerytury muszą być naliczane według starego systemu emerytalnego, a nie obowiązującego od 1999 r. systemu kapitałowego
* możliwość ubiegania się o emeryturę nauczycielską nie może być ograniczona żadnym terminem, tzn. świadczenie musi mieć charakter stały, a nie przejściowy.

Na spotkaniu grupy roboczej ministerialnego Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty 1 lutego br. MEiN przedstawiło serię slajdów z różnymi wariantami tzw. emerytury stażowej. Żaden nie przewidywał przywrócenia art. 88 KN w pełnym zakresie.

Według jednej z propozycji MEiN wcześniejsza emerytura przysługiwałaby nauczycielom z 30-letnim stażem (w tym 20 lat w szkole), urodzonym do 31 grudnia 1977 r. Osoby urodzone do 31 grudnia 1969 r. mogłyby skorzystać z uprawnień od 1 stycznia 2024 r., a urodzone od 1 stycznia 1970 r. do 31 grudnia 1977 r. – od 1 stycznia 2025 r. W opracowaniu ministerstwa przyznano, że – cytujemy – „wczesne przejście przełoży się na bardzo niską emeryturę”.

Związkowcom pokazano slajdy zatytułowane „Emerytura nauczycielska – debata o założeniach”. Znalazły się w nich trzy kolejne warianty emerytury stażowej:
* dla nauczycieli, którzy osiągnęli staż 30 lat pracy i 20 lat pracy w szkole do 31 grudnia 2016 r. (ostatni uprawniony rocznik – osoby urodzone w 1967 r.);
* dla nauczycieli, którzy spełnili wymagania stażowe do 31 grudnia 2018 r. (ostatni rocznik – osoby urodzone w 1969 r.);
* dla nauczycieli, którzy nabyliby prawo do stażowej emerytury do 31 grudnia 2020 r. (ostatni rocznik – osoby urodzone w 1971 r.).

Związki rozmawiają z MEiN o ocenie pracy, wynagrodzeniach i emeryturach

Był jeszcze inny wariant – emerytura stażowa miałaby objąć osoby zatrudnione w szkole przed 1 stycznia 1999 r. Wówczas ostatnim rocznikiem nabywającym prawo do takiej emerytury byłyby osoby urodzone w 1975 r.

– Od wielu lat stale pogarszają się warunki pracy nauczycieli. W związku z tym nauczyciele pracując również w godzinach ponadwymiarowych częściej chorują i mają syndrom wypalenia zawodowego. Oni po prostu nie dają już rady. Dlatego uprawnienia emerytalne są dla nich tak ważne – zauważyła Urszula Woźniak.

(PS, GN)