W środę MEiN spotyka się ze związkami. Tematem nauczycielskie emerytury

Czy ministerstwo edukacji pokaże wreszcie projekt przywrócenia nauczycielom wcześniejszych emerytur na zasadach „starego” art. 88 Karty Nauczyciela? O tym przekonamy się już jutru, podczas spotkania przedstawicieli MEiN ze związkami zawodowymi na temat tzw. emerytur stażowych

W środę o godzinie 11.00 rozpocznie się spotkanie grupy roboczej w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Jak zapowiedział resort edukacji, spotkanie ma być poświęcone tematowi emerytur stażowych dla nauczycieli.

Pod koniec kwietnia rozmowy z MEiN o wcześniejszych emeryturach. Zmian w ocenie pracy raczej nie będzie

Pomimo wniosku ZNP o wcześniejsze udostępnienie związkom materiałów dotyczących tego tematu, ministerstwo edukacji odmówiło przesłania swoich propozycji jeszcze przed spotkaniem. – Ministerstwo powiedziało, że niczego nie przyśle, a wszystkiego dowiemy się jutro – poinformował Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP.

ZNP wystąpił do MEiN o materiały dotyczące emerytur dla nauczycieli

Jak zapewnił, przedstawiciele Związku pójdą na jutrzejsze spotkanie „z zaciekawieniem, co tam w ogóle zostanie nam przedstawione”. – Przecież tak się nie prowadzi poważnych rozmów. Jeśli ustala się spotkanie na dany temat, to idzie się na nie z gotową propozycją, do której można się odnieść – wyjaśnił wiceprezes ZG ZNP.

– To oznacza, że ZNP na pewno nie zajmie na spotkaniu żadnego stanowiska. Będziemy natomiast zadawać pytania – dodał.

Ankieta Głosu. Powrót wcześniejszych emerytur? Tak, popieramy! Prawie 9,5 tys. głosów, w tym 93 proc. ZA!

Czego Związek oczekuje po jutrzejszym spotkaniu? – Spełnienia składanych od wielu miesięcy przez ministra Przemysława Czarnka deklaracji dotyczących przywrócenia tego, co nauczycielom zabrano – poinformował Krzysztof Baszczyński.

Chodzi o obietnice przywrócenia art. 88 Karty Nauczyciela, czyli przepisu zakładającego możliwość przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę po 30 latach pracy, w tym minimum 20 latach „przy tablicy”. Przepis ten wygasł 31 grudnia 2008 r., czyli po upływie 10-letniego vacatio legis wprowadzonego przez autorów zmian emerytalnych – tj. polityków nieistniejącej już AWS i UW z Jerzym Buzkiem na czele (z wcześniejszej emerytury nadal mogą skorzystać nauczyciele, którzy spełnili warunki stażowe do końca 2008 r.).

Na spotkaniu grupy roboczej ministerialnego Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty 1 lutego br. MEiN przedstawiło serię slajdów z różnymi wariantami tzw. emerytury stażowej. Żaden nie przewidywał przywrócenia art. 88 KN w pełnym zakresie.

Związki rozmawiają z MEiN o ocenie pracy, wynagrodzeniach i emeryturach

Według jednej z propozycji MEiN wcześniejsza emerytura przysługiwałaby nauczycielom z 30-letnim stażem (w tym 20 lat w szkole), urodzonym do 31 grudnia 1977 r. Osoby urodzone do 31 grudnia 1969 r. mogłyby skorzystać z uprawnień od 1 stycznia 2024 r., a urodzone od 1 stycznia 1970 r. do 31 grudnia 1977 r. – od 1 stycznia 2025 r. W opracowaniu ministerstwa przyznano, że – cytujemy – „wczesne przejście przełoży się na bardzo niską emeryturę”.

Związkowcom pokazano slajdy zatytułowane „Emerytura nauczycielska – debata o założeniach”. Znalazły się w nich trzy kolejne warianty emerytury stażowej:
* dla nauczycieli, którzy osiągnęli staż 30 lat pracy i 20 lat pracy w szkole do 31 grudnia 2016 r. (ostatni uprawniony rocznik – osoby urodzone w 1967 r.);
* dla nauczycieli, którzy spełnili wymagania stażowe do 31 grudnia 2018 r. (ostatni rocznik – osoby urodzone w 1969 r.);
* dla nauczycieli, którzy nabyliby prawo do stażowej emerytury do 31 grudnia 2020 r. (ostatni rocznik – osoby urodzone w 1971 r.).
Był jeszcze inny wariant – emerytura stażowa miałaby objąć osoby zatrudnione w szkole przed 1 stycznia 1999 r. Wówczas ostatnim rocznikiem nabywającym prawo do takiej emerytury byłyby osoby urodzone w 1975 r.

Kluczową kwestią jest też sposób obliczania wcześniejszej emerytury. Jeżeli zastosowane zostaną tu zasady nowego, kapitałowego systemu wprowadzonego w 1999 r., to nauczyciele otrzymają niezwykle niskie, by nie powiedzieć głodowe świadczenie.

Według ZNP, system wcześniejszych emerytur powinien spełniać trzy podstawowe warunki:
* rozwiązania muszą dotyczyć wszystkich nauczycieli, którzy mają określony staż pracy
* emerytury muszą być naliczane według starego systemu emerytalnego, a nie obowiązującego od 1999 r. systemu kapitałowego
* możliwość ubiegania się o emeryturę nauczycielską nie może być ograniczona żadnym terminem, tzn. świadczenie musi mieć charakter stały, a nie przejściowy

Środowe spotkanie to efekt skierowanego do ministra edukacji stanowiska ZNP z 28 marca br. dotyczącego jak najszybszych rozmów w sprawie przywrócenia nauczycielskich emerytur.

Natychmiastowe rozmowy ws. przywrócenia emerytur! Zarząd Główny ZNP wzywa do podjęcia rozmów! Pismo do szefa MEiN

Jak czytamy w stanowisku:

„Związek Nauczycielstwa Polskiego wzywa Ministra Edukacji i Nauki do natychmiastowego rozpoczęcia rozmów w sprawie przywrócenia nauczycielom prawa do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela.

Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę powinna przysługiwać wszystkim nauczycielom bez względu na datę zawarcia stosunku pracy, a wysokość wcześniejszego świadczenia emerytalnego powinna być obliczana w oparciu o „stare” zasady”.

Czarnek odpowiedział na wezwanie ZNP i przyśpiesza rozmowy ws. nauczycielskich emerytur. Kolejne rozmowy już po Wielkanocy

(PS, GN)