Pod koniec kwietnia rozmowy z MEiN o wcześniejszych emeryturach. Zmian w ocenie pracy raczej nie będzie

Prawie czterogodzinną rozmowę można było tak naprawdę zakończyć po 10 minutach – tak wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński podsumował dzisiejsze spotkanie MEiN ze związkami zawodowymi. Resort edukacji zadeklarował poparcie dla zwiększenia nauczycielskich wynagrodzeń i zapewnił, że w ostatnim tygodniu kwietnia przeprowadzi dyskusję na temat przywrócenia nauczycielskich emerytur. Ale konkretów na razie brak. Co wiadomo po dzisiejszym spotkaniu? Nie należy spodziewać się zmian w ocenie pracy.

Dziś o godzinie 11.00 w gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki przy al. Szucha 25 rozpoczęło się spotkanie grupy roboczej w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Spotkanie trwało prawie cztery godziny, a goście wyszli z siedziby MEiN krótko przed 15.00.

Związek Nauczycielstwa Polskiego reprezentowali: wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński oraz członkowie ZG ZNP – Edyta Książek, Elżbieta Markowska, Urszula Woźniak i Adam Młynarski.

Jak zapowiedział resort edukacji, celem spotkania było omówienie obowiązków nauczycieli wynikających z prowadzenia dokumentacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacji włączającej.

Biurokracja

– Spotkanie tak naprawdę można by zamknąć w 10 minutach – podsumował czwartkowe rozmowy z ministerstwem edukacji wiceprezes ZG ZNP.

– Mówienie o edukacji włączającej, czyli o projekcie, którego jeszcze nie ma, bo pojawi się w 2024 r., czy rozmawianie o dokumentacji, na którą tak naprawdę nie mamy wpływu, nawet gdybyśmy stworzyli z MEiN-em katalog rzeczy zbędnych, nie ma za bardzo sensu. Szkolna dokumentacja to temat rzeka, o którym rozmawiamy od 2019 r. i jesteśmy cały czas w tym samym punkcie – powiedział Głosowi Nauczycielskiemu Krzysztof Baszczyński.

Ocena pracy

Jeśli już mowa o szkolnej biurokracji, to jednym z powodów jest rozrostu są obowiązujące od 1 września 2022 r. nowe procedury dotyczące oceny pracy nauczyciela. – Jeszcze niedawno wydawało się, że porozumieliśmy się z MEiN w sprawie likwidacji punktacji za spełnianie poszczególnych kryteriów zapisanych w rozporządzeniu. Ministerstwo jednak orzekło, że się pomyliło, w efekcie czego znajdujemy się w punkcie wyjścia. MEiN utrzyma obowiązujące od września rozwiązania i nie planuje w tej sprawie żadnych zmian. Zadeklarowano, że zostanie to, co jest – podkreślił wiceprezes ZG ZNP.

Co ciekawe, ministerstwo edukacji na kilka dni przed czwartkowym spotkaniem przesłało związkom zawodowym materiał roboczy na ten temat. Ocena pracy wywołuje spore emocje, ponieważ rozmowy o poprawieniu obowiązujących od września 2022 r. rozwiązań ciągną się od listopada ub.r. Ministerstwo – na wniosek ZNP – zgodziło się zmienić zasady oceny pracy nauczycieli. Chodzi o to, żeby weryfikacja spełniania przez nauczycieli kryteriów oceny polegała nie na punktowaniu każdego z kryteriów (według skali 0-5 pkt., a w przypadku jednego – 0-30 pkt.), ale na zasadzie “zaliczył-nie zaliczył”.

Obecny system oceniania z rozbudowaną punktacją doprowadził do tworzenia – wbrew obowiązującemu prawu – w szkołach i placówkach oświatowych w całej Polsce regulaminów oceniania, a w nich – wskaźników. To skutkuje produkowaniem dokumentacji, a więc rozrostem biurokracji.

Resort edukacji miał nawet już gotowy projekt nowelizacji rozporządzenia o ocenie pracy,  zawierający wspomniane zmiany. Porozumienie wydawało się formalnością. Podczas spotkania 1 lutego br. okazało się jednak, że resort Przemysława Czarnka zmienił zdanie i wycofał się z tego co obiecywał.

Ocena pracy: ZNP oczekuje od MEiN dotrzymania obietnic i likwidacji punktacji

Podczas poprzedniego spotkania (22 marca br.) nie udało się dojść w tej sprawie do porozumienia, a przed dzisiejszym spotkaniem związki otrzymały kolejny “materiał roboczy do dyskusji” z propozycją nowej punktacji (wg skali 1-3) za spełnienie poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela.

Z dzisiejszych rozmów wynika, że najprawdopodobniej w ocenie pracy nie dojdzie jednak do żadnych zmian i nie należy liczyć na likwidację punktacji.

– Nic się nie zmieni – poinformował Krzysztof Baszczyński. – Odbyliśmy kilka spotkań, dogadaliśmy się. Wszystko po to, by na końcu usłyszeć, że ministerstwo się pomyliło i nic się nie zmieni – powtórzył.

Wynagrodzenia

ZNP poruszył temat nauczycielskich wynagrodzeń i poprosił o odniesienie się do projektu nowelizacji Karty Nauczyciela, który niedawno w Sejmie złożyli – w imieniu Związku – przedstawiciele klubów opozycyjnych. Projekt zakłada podwyższenie od lipca br. o 20 proc. zapisanych w Karcie Nauczyciela wskaźników określających wysokość wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Wynagrodzenie nauczycieli w górę o 20 proc. Opozycja wspólnie poparła projekt ZNP (aktualizacja)

– Usłyszeliśmy, że resort jeszcze nie zna tego projektu, ale „jest za podwyżkami” – relacjonował Krzysztof Baszczyński. – Nie wiem, czy za tym stwierdzeniem kryje się jakakolwiek treść. W każdym bądź razie, o tym, że ministerstwo „chce i popiera” podwyżki, to ja słyszę od wielu tygodni. Nic z tego jednak nie wynika – dodał.

Wcześniejsze emerytury, przywrócenie art. 88 KN

Związkowcy dowiedzieli się też, że w ostatnim tygodniu kwietnia MEiN planuje zwołanie kolejnego posiedzenia grupy roboczej. Tym razem poświęconego omówieniu propozycji przywrócenia art. 88 Karty Nauczyciela dotyczącego wcześniejszych emerytur.

To efekt stanowiska ZG ZNP z 28 marca br., w którym Związek wezwał MEiN do jak najszybszego wypracowania rozwiązań emerytalnych dla nauczycieli. “Związek Nauczycielstwa Polskiego wzywa Ministra Edukacji i Nauki do natychmiastowego rozpoczęcia rozmów w sprawie przywrócenia nauczycielom prawa do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela” – mogliśmy przeczytać w stanowisku Zarządu Głównego ZNP.

Natychmiastowe rozmowy ws. przywrócenia emerytur! Zarząd Główny ZNP wzywa do podjęcia rozmów! Pismo do szefa MEiN

ZNP jednocześnie podkreślił konieczność przywrócenia wcześniejszych emerytur z art. 88 KN naliczanych na podstawie “starych” zasad, czy obowiązujących przed reformą emerytalną rządu Akcji Wyborczej Solidarność i UW. To istotne, ponieważ ministerstwo edukacji unika jednoznacznej deklaracji w sprawie zasad obliczania wcześniejszych emerytur. Tymczasem uzależnienie wysokości emerytury nauczycielskiej w oparciu o nowe zasady przechodzenia na świadczenie spowoduje, że świadczenia te będą niezwykle niskie.

– W ostatnim tygodniu kwietnia mają się odbyć rozmowy na ten temat. Poprosiliśmy, by ministerstwo przysłało nam wcześniej projekt zmian w tym zakresie. Wiceminister Dariusz Piontkowski odparł jednak, że nie wie, czy zdążą przed spotkaniem coś takiego przygotować – mówił Krzysztof Baszczyński.

W tej sytuacji nie wiadomo, czy ministerstwo edukacji w rzeczywistości ma jakikolwiek spójny projekt zmian w zakresie przywrócenia art. 88 KN. Przekonamy się o tym wkrótce.

(PS, GN)