ZNP proponuje rozszerzenie programu „Laptop dla nauczyciela” m.in. o nauczycieli przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych

ZNP wystąpił do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o wprowadzenie zmian w programie „Laptop dla nauczyciela” w ramach trwającej rewizji KPO. Związek proponuje rozszerzenie grup uprawionych o nauczycieli przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz objęcie bonami na laptop nauczycieli klas I – III szkół podstawowych i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Pismo publikujemy w całości.

„Przedstawiciele ZNP spotkali się też z przedstawicielką Ministerstwa Cyfryzacji, która poparła nasze powyższe propozycje. Zmiany zaproponowane przez stronę rządową w rewizji KPO uwzględniają wcześniejsze postulaty ZNP (dotyczące przeniesienia inwestycji w edukację z części pożyczkowej do części grantowej). To już kolejna nasza interwencja w tej sprawie. W styczniu tego roku występowaliśmy do Ministra Cyfryzacji” – czytamy m.in. w komunikacie ZNP.

OPINIA ZNP – LIST DO MFiPR

Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego do II rewizji Krajowego Planu Odbudowy

Szanowna Pani Minister,

w związku z rewizją KPO i trwającymi konsultacjami społecznymi Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje o wprowadzenie zmian w Krajowym Planie Odbudowy i ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli rozszerzających grupę uprawnionych do bonów na laptop o pominięte w dotychczasowym programie o:

– nauczycieli przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych do grupy nauczycieli uprawnionych do bonów na laptop,

– przyspieszenie objęcia bonami na laptop nauczycieli klas I – III szkół podstawowych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Grupy te pominięto pomimo licznych apeli strony społecznej, jak również zapewnień ze strony rządzących, iż wszyscy nauczyciele otrzymają bon na laptop.

Wspomniani nauczyciele w swojej codziennej pracy wykorzystują swój prywatny sprzęt do przygotowania pomocy dydaktycznych, urozmaicania zajęć przedszkolnych i szkolnych a także do komunikacji z rodzicami. Już w przedszkolach prowadzone są zajęcia z elementami robotyki, kodowania oraz zajęcia, podczas których wykorzystywany jest  sprzęt komputerowy. Nauczyciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych wykorzystują prywatny sprzęt sporządzając dokumentację, opinie, orzeczenia, jak również prowadząc badania i zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

WAŻNE! Ministerstwo Cyfryzacji odpowiada na pytanie Głosu: „Laptop dla nauczyciela” nie jest zagrożony!

Zdaniem ZNP wydane przez byłego Ministra Cyfryzacji (bez konsultacji społecznych) rozporządzenie z dnia 28.09.2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych (Dz.U. poz. 2071), nie realizuje delegacji ustawowej, gdyż w sposób sprzeczny z ustawą nie wskazało nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych jako grup nauczycieli uprawnionych do wsparcia, a tym samym nie określiło kolejności wsparcia dla nauczycieli. Zauważyć należy, że w treści ustawy nie ograniczono wsparcia jedynie do nauczycieli klas IV- VIII , a tym samym nie było podstawy prawnej do dokonania w rozporządzeniu ograniczenia grup nauczycieli uprawnionych do wsparcia.

Na obecną chwilę nauczyciele pozostają w ogromnej niepewności, bowiem mają tylko ustne zapewnienie byłego ministra Cyfryzacji, że do końca roku szkolnego 2023/2024 otrzymają bon na laptop.

Obecnie technologia odgrywa kluczową rolę w edukacji, a nowoczesne narzędzia ułatwiają proces nauczania i samokształcenia. Laptopy stają się nieodłącznym elementem pracy pedagogów, umożliwiają mobilność, dostęp do zasobów internetowych, indywidualizację nauczania oraz efektywną organizację pracy.

W obliczu zagrożenia niewykorzystania części środków z KPO uważamy, że proponowane przez nas inwestycje nie są obarczone ryzkiem ich niezrealizowania i rozliczenia w okresie kwalifikowalności programu.

Więcej na stronie ZNP tutaj

(GN)

Nowy program dotyczący laptopów dla uczniów ma ruszyć w 2025 roku. „Musi być on powiązany z reformą edukacji”

Nauczyciele wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego otrzymają jednak bony na laptopy? Minister Nowacka zwróci się w tej sprawie do KE

ZNP interweniuje w Ministerstwie Cyfryzacji ws. rozszerzenia grupy nauczycieli uprawnionych do bonu na laptop