ZNP przeprowadza ankietę na temat biurokracji w szkołach

ZNP zaapelował do Ognisk Związku o udział w badaniu ankietowym dotyczącym biurokracji w szkole w celu zdiagnozowania skali obciążenia nauczycieli prowadzeniem dokumentacji szkolnej.

Przypomnijmy, że 16 listopada 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przesłało pismo do dyrektorów szkół i placówek oraz organów prowadzących w sprawie odbiurokratyzowania pracy szkół i placówek. W załączonym do pisma zestawieniu zawarte zostały przykładowe dokumenty tworzone w szkołach i placówkach (niewymagane przepisami prawa). Zestawienie to ma posłużyć do zweryfikowania potrzeby kontynuowania dotychczasowej praktyki nadmiernego generowania dokumentów w szkołach i placówkach.

Badanie ZNP będzie prowadzone do 15 maja br. W ankiecie rozesłanej do Ognisk Związku znajduje się z kilka pytań. Na większość wystarczy odpowiedzieć: TAK, albo NIE:

>> Czy jest Pani/Panu znana treść pisma ministerstwa w sprawie odbiurokratyzowania pracy szkół/placówek?

>> Czy treść pisma ministerstwa wpłynęła na zmniejszenie biurokracji w Pani/Pana szkole/placówce?*

>> Które obszary pracy szkoły/placówki generują Pani/Pana zdaniem sporządzanie/wypełnianie nadmiernej biurokracji? Wypełniający (a) ankietę ma wybrać jedną z kilku odpowiedzi (dydaktyczny, wychowawczy, opiekuńczy zarządzanie szkołą/placówką – dotyczy dyrektorów)

>> Czy widzi Pani/Pan potrzebę kontynuowania działań w celu dalszego odbiurokratyzowania pracy szkoły?

ZNP prosi na koniec o zaznaczenie swojego Okręgu ZNP z listy oraz wpisanie nazwy ogniska ZNP, do którego należy  wypełniający ankietę.

(GN)

Krzysztof Baszczyński: ZNP przedstawi rekomendację ws. walki z biurokracją w szkołach. Trwa analiza zestawienia MEiN

Walka z biurokracją. MEiN rozesłało do dyrektorów szkół wykaz dokumentów, które są zbędne