ZNP: Wniosek do marszałek Sejmu o pilne procedowanie projektu ws. wzrostu płac nauczycieli

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaapelował do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek o pilne procedowanie projektu dotyczącego 20 proc. podwyżek dla nauczycieli. ”ZNP przygotował ustawę z gwarancją podwyżki o 20 proc. dla wszystkich nauczycieli od 1 lipca br. Domagamy się 20-procentowych podwyżek dla nauczycieli! Projekt ustawy ZNP został złożony w Sejmie pod koniec marca” – przypomina Związek na swojej stronie internetowej. List prezesa ZNP Sławomira Broniarza do marszałek Witek publikujemy w całości.

Warszawa, 5 lipca 2023 r.

Pani Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu RP

31 marca 2023 roku został przekazany Pani Marszałek poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.

Projekt przygotowany został przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i zakłada 20% wzrost wynagrodzeń nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego od 1 lipca 2023 roku. Mimo składanych przez ogniwa Związku Nauczycielstwa Polskiego petycji w sprawie rozpoczęcia prac nad projektem zmian w ustawie KN, do dnia dzisiejszego projektowi temu nie został nadany numer, co w konsekwencji oznacza brak rozpoczęcia procesu legislacyjnego.

Sytuacja finansowa nauczycieli z dnia na dzień staje się dramatyczna z powodu niskich wynagrodzeń, wysokiej inflacji i rosnących cen. Dodatkowo wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3 600 zł od lipca br. zatarł różnicę między wynagrodzeniem nauczycieli a wysokością płacy minimalnej. Od 1 lipca br. wynagrodzenie nauczyciela początkującego jest tylko o 90 zł wyższe niż płaca minimalna, a w przypadku nauczyciela z wyższym wykształceniem bez przygotowania pedagogicznego – wysokość tego wynagrodzenia jest równa płacy minimalnej. Fakt ten pogłębia pauperyzację środowiska nauczycielskiego.

Nauczyciele czekają na wzrost swoich wynagrodzeń. Pogarszające się warunki pracy, ciągła zmiana prawa oświatowego, przeładowana podstawa programowa – to tragizm sytuacji, która się pogłębia, zwiększając braki kadrowe w szkołach i placówkach oświaty.

ZNP domaga się jak najszybszego rozpoczęcia procesu legislacyjnego pozwalającego na wzrost wynagrodzeń nauczycielek i nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego widzi konieczność spotkania z Panią Marszałek i rozmowy w celu omówienia problemów w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

(GN)

ZNP: Apelujemy do marszałek Sejmu o nadanie biegu projektowi ustawy, która zwiększy wynagrodzenia nauczycieli

ZNP złoży w Sejmie petycję ws. pilnego procedowania projektu dotyczącego 20 proc. podwyżek dla nauczycieli

„Szkolnictwo wyższe czeka na podwyżki”. Lewica złożyła projekt z postulatami RSZWiN ZNP