ZNP złożył wniosek do Prokuratury o wszczęcie postępowania ws. zniesławienia nauczycieli, pracowników oświaty i Związku

Zgodnie z zapowiedzią ZNP złożył we wtorek wniosek do prokuratury o wszczęcie dochodzenia w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa zniesławienia pracowników oświaty jako grupy zawodowej oraz przestępstwa zniesławienia Związku jako osoby prawnej tj. przestępstw określonych w art. 212 § 2 Kodeksu Karnego oraz podżegania do popełnienia tych przestępstw.

To reakcja Związku na opublikowane w mediach maile, które miały wyciec ze skrzynki szefa KPRM Michała Dworczyka, a które wskazują, że rząd mógł przygotować masową i przemyślaną akcję hejtowania nauczycieli przed i w trakcie strajku w oświacie w 2019 roku. – Żądamy wyjaśnienia tej sprawy przez odpowiednie instytucje – podkreślał kilka dni temu na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz.

Związek Nauczycielstwa Polskiego złożył wniosek do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście o wszczęcie postępowania w sprawie dotyczącej podejrzenia popełnienia następujących przestępstw:

1) zniesławienia pracowników systemu oświaty biorących udział w strajku zorganizowanym przez ZNP w okresie od 8 do 26 kwietnia 2019 r., jako grupy zawodowej (grupy osób) tj. przestępstwa określonego w art. 212 § 2 Kodeksu Karnego,

2) zniesławienia Związku Nauczycielstwa Polskiego, jako osoby prawnej tj. przestępstwa określonego w art. 212 § 2 Kodeksu Karnego,

3) podżegania do popełnienia przestępstw, o których mowa w pkt 1 i 2.

Zgodnie z art.  212  §  1 Kodeksu Karnego kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Jednocześnie w myśl art.  212  §  2 Kodeksu Karnego, jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w art.  212  § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zgodnie z art. 18 §  1 Kodeksu Postępowania Karnego odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą (np. zniesławia grupę osób albo osobę prawną), ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. Zaś za podżeganie odpowiada ten, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.

Wszystko o aferze mailowej. “Nie zgadzamy się na hejt i poniżanie nauczycieli!”

„Przestępstwo zniesławienia jest ścigane z oskarżenia prywatnego, jednakże zgodnie z art. 60 § 1 Kodeksu Postępowania Karnego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego prokurator wszczyna postępowanie, jeżeli wymaga tego interes społeczny. Nie może być wątpliwości, iż w niniejszej sprawie tj. sprawie dotyczącej setek tysięcy pracowników szkół publicznych i niepublicznych, milionów uczniów i rodziców taki interes zachodzi i na prokuratorze ciąży obowiązek wszczęcia takiego postępowania” – podkreślono w uzasadnieniu wniosku na stronie ZNP.

(JK, GN)

ZNP dziękuje za wsparcie po ujawnieniu hejtu na nauczycieli i Związek

„Nie ma zgody na hejt wobec nauczycieli”. ZNP składa wnioski do prokuratury i domaga się wyjaśnień ws. afery mailowej