Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, kandydatka na RPO odpowiadała na pytania posłów. Czy zastąpi Adama Bodnara?

Spotkałam się z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, prezentowałam swój program, prezentowałam swoją wizję urzędy i liczę na to, że przekonałam posłów koalicji rządzącej – mówiła w Sejmie mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, jedyna zgłoszona kandydatka na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, która w czwartek odpowiadała na pytania posłów z sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Komisja negatywnie zaopiniowała jej kandydaturę. 13 posłów było przeciw, 9 za.

„Stoję przed państwem nie tylko jako doświadczona prawniczka i urzędniczka państwowa, ale przede wszystkim jako osoba popierana przez 700 organizacji społecznych, które swoim poparciem mówią dziś Państwu: zaufajcie nam” – zwracała się do posłów. Kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz popiera też Związek Nauczycielstwa Polskiego.

W czwartek wieczorem posłowie mają głosować nad jej kandydaturą na posiedzeniu plenarnym. „Wierzę, że głos obywateli zostanie usłyszany ponad podziałami” – podkreśliła na Twitterze.

Kandydatka na następczynię Adama Bodnara pracuje jako koordynatorka strategicznych postępowań sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Od 10 lat – zarówno w imieniu RPO, jak i wcześniej pro bono – występuje w sądach w imieniu konkretnych ludzi w sprawach dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami, czystego powietrza, praw dzieci i osób starszych, wolności słowa. W 2016 r. weszła jako przedstawicielka Rzecznika do Zespołu Analiz Systemowych przy Prezydencie RP – grona ekspertów działających ponad podziałami w sprawach obywatelskich. Niedawno koordynowała wydanie poradnika dla nauczycieli na temat tego, jak prowadzić lekcje online i chronić się przed cyberprzemocą.

(JK, GN)

Fot: rpo.gov.pl

Jest pierwsza kandydatura na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. O schedę po A. Bodnarze będzie się ubiegać Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Z okazji zakończenia 5 -letniej kadencji ZNP dziękuje RPO za zaangażowanie na rzecz edukacji i wspieranie nauczycieli

Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online? Jest już profesjonalny poradnik dla nauczycieli i dyrektorów